Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar  Ahol tudás és szándék találkozik

Oktatás  --  Képzések  --  Szakirányú továbbképzés

Társadalomtudományi és gazdasági szakfordító (Szakirányú továbbképzés)

Munkarend Fin. forma Képzési idő (félév) Irányszám Képzés gyakorisága Képzés helye Képzési terület
Esti Önköltséges 2 14 < 16 hetente Szeged társadalomtudomány képzési terület

Részvétel feltétele: A képzésre egyetemi vagy főiskolai oklevéllel, illetve alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett oklevéllel és a választott nyelvből (angol, német, francia) felsőfokú C típusú államilag elismert nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű idegen nyelv szakos oklevéllel rendelkezők jelentkezhetnek. A tanulmányok megkezdésének feltétele a sikeres alkalmassági vizsga, amely írásbeli részből áll.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: társadalomtudományi és gazdasági szakfordító

Kapcsolattartó/szakfelelős: Dr.Dudits András programkoordinátor, cím: 6722 Szeged, Egyetem u. 2., tel/fax: (20) 338-9894, email: dudits@lit.u-szeged.hu, honlap:http://www.arts.u-szeged.hu/ftk.

Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon.

Csatolandó dokumentumok: önéletrajz, nyelvvizsga-bizonyítvány másolata.

Egyéb információk: A program célja olyan szakfordítók képzése, akik magas szinten képesek ellátni az írásbeli nyelvi közvetítés feladatát - idegen nyelvről magyarra és magyarról idegen nyelvre. Az írott forrásnyelvi szöveget tartalmilag pontosan és nyelvileg helyesen vissza tudják adni a célnyelven, tájékozottak a forrásnyelvi és a célnyelvi ország politikai, társadalmi, gazdasági és kulturális életét illetően, továbbá ismerik az Európai Unió intézményrendszerét, valamint a nyelvi közvetítés protokolláris és etikai szabályait. Részletfizetési lehetőséget (három részlet) biztosít az egyetem.