Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar  Ahol tudás és szándék találkozik

Oktatás  --  Képzések  --  Szakirányú továbbképzés

Public Relations és szóvivő (Szakirányú továbbképzés)

Munkarend Fin. forma Képzési idő (félév) Irányszám Képzés gyakorisága Képzés helye Képzési terület
Nappali
Önköltséges 4 1 < 20 naponta
Szeged társadalomtudomány képzési terület

Részvétel feltétele: Az alábbi képzési terület valamelyikén alapképzésben szerzett (BA, BSc) oklevél: agrár, bölcsészettudomány, gazdaságtudományok, informatika, jogi és igazgatási, műszaki, művészet, művészetközvetítés, nemzetvédelmi és katonai, orvos- és egészségtudomány, pedagógusképzés, sporttudomány, társadalomtudomány és természettudomány.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: PR-tanácsadó

Kapcsolattartó/szakfelelős: Barta Katalin előadó, szakfelelős: Dr. Szajbély Mihály tszv. egyetemi tanár, cím: 6722 Szeged, Egyetem u.2., tel/fax: (62) 544-366, (30) 289-2328, email: media@hung.u-szeged.hu, honlap: http://media.www.u-szeged.hu/.

Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon.

Csatolandó dokumentumok: motivációs levél.

Egyéb információk: A PR elsősorban a szervezetek, intézmények arculatának megtervezésével, külső és belső kommunikációjának tervezésével, szervezésével, irányításával foglalkozik. A szakirányon a hallgatók széleskörű gyakorlati oktatásban vesznek részt: a képzés során többek között megismerkednek a sajtókommunikáció, a kampánytervezés, a marketingkommunikáció, a politikai kommunikáció, az arculattervezés, a rendezvényszervezés, a nyilvános szereplés, az online PR-eszközök legfontosabb ismérveivel. A lexikális tudás mellett kiemelt hangsúlyt fordítunk a minél gyakorlat-orientáltabb órák megtartására, melyek a PR-szakmában nélkülözhetetlen készségek elsajátításában segítik a szakirány résztvevőit. Végzett hallgatóink sajtóreferensként, szóvivőként, rendezvényszervezőként, kommunikációs tanácsadóként, kommunikációs ügynökségi munkatársként helyezkedtek el.