Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar  Ahol tudás és szándék találkozik

Oktatás  --  Képzések  --  Szakirányú továbbképzés

Pedagógiai szakpszichológusMunkarend

Fin. forma

Költségtérítés (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

Levelező

Önköltséges

160000 Ft

4

15 < 20

hetente

Szeged

bölcsészettudomány


Részvétel feltétele: pszichológus oklevél (egyetemi/MA), legalább egy év iskolában, óvodában, nevelési tanácsadásban, vagy gyermekekkel foglalkozó (nem klinikai) intéz-ményben megszerzett és folytatott gyakorlat (pl. családsegítő, nevelőotthon, kollégium stb.).


Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: óvoda- és iskolapszichológus

Kapcsolattartó/szakfelelős: Molnár Zsuzsanna oktatásszervező, Dr. habil. Szabó Éva egyetemi docens, cím: 6722 Szeged, Egyetem u.2., tel/fax: (62) 544-509 email:molnarzsuzsa@gmail.com , szeva64@gmail.com , honlap: http://www.psy.u-szeged.hu


Jelentkezési határidő: 2015. június 25.


Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon (www.arts.u-szeged.hu)


Jelentkezés díja: 3000 Ft.


Befizetés módja: A felvételi kiértesítéssel kiküldött csekken.


Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, rövid szakmai önéletrajz, motivációs levél, munkáltatói igazolás.


Képzés kezdete: 2015. szeptember 1.


Egyéb információk: A jelentkezési lapot kérjük postai úton elküldeni: SZTE Bölcsészettudományi Kar Tanulmányi Osztály, 6722 Szeged, Egyetem u.2. címre. A borítékon kérjük feltüntetni: „Pedagógiai szakpszichológus képzés”. Felvételi elbeszélgetés: 2015. július 3.

A képzés eredményeként megszerzett szakképzettség a 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet értelmében pedagógus szakvizsgával egyenértékű a PÉM szempontjából, valamint feltétele a szakszolgálatban és az óvoda és iskolapszichológusi munkakörben való tartós alkalmazásnak.

A képzés szerkezete: - 1-3. félév – hetente 1 nap (péntek) előadások és alapgyakorlatok (12-13 nap/félév), - komplex szigorlat a 3. félév végén, - óvoda/iskolapszichológiai gyakorlat akkreditált gyakorlóhelyeken (60 óra a 4. félév során), - a képzés a 4. félév végén záróvizsgával zárul.