Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar  Ahol tudás és szándék találkozik

Oktatás  --  Képzések  --  Szakirányú továbbképzés

Nemzetközi kommunikáció és turizmus (Szakirányú továbbképzés)

Munkarend Fin. forma Képzési idő (félév) Irányszám Képzés gyakorisága Képzés helye Képzési terület
Nappali
Önköltséges 4 1 < 20 naponta Szeged társadalomtudomány képzési terület

Részvétel feltétele: Alapképzésben szerzett végzettség bölcsészettudomány, társadalomtudomány, gazdaságtudományok, természettudomány vagy agrár képzési területen.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: nemzetközi kommunikációs és turisztikai szakember

Kapcsolattartó/szakfelelős: Barta Katalin előadó, szakfelelős: Dr. Szajbély Mihály tszv.egyetemi tanár, cím: 6722 Szeged, Egyetem u.2., tel/fax: (62) 544-366, (30) 289-2328, email: media@hung.u-szeged.hu, honlap: http://www.media.u-szeged.hu.

Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon.

Csatolandó dokumentumok: motivációs levél.

Egyéb információk: A szakirányú továbbképzésben egyrészt a turizmussal kapcsolatos alapvető gyakorlati ismeretek megszerzésére kerül hangsúly, másrészt az ezzel szorosan összekapcsolódó kultúrdiplomácia és kulturális menedzsment bizonyos területei kerülnek bemutatásra. A képzés részét képezik az interkulturális kommunikációval kapcsolatos alapozó elméleti és történeti ismeretek illetve szaknyelvi gyakorlat. A képzés célja, hogy a hallgató alapvető tájékozottságot szerezzen a turizmus rendszerével kapcsolatban, annak gyakorlati működését ismerje; emellett a kulturális külkapcsolatok bizonyos alapvető területeivel kapcsolatban jártasságot szerezzen. A képzéshez kapcsolódóan nemzetközi szervezeteknél, a turisztikai sajtóban és utazási irodáknál van lehetőség gyakornoki tevékenységre. Végzett hallgatóink utazási irodákban, szállodákban és nemzetközi szervezeteknél helyezkedtek el.