Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar  Ahol tudás és szándék találkozik

Oktatás  --  Képzések  --  Szakirányú továbbképzés

Mobil- és közösségi kommunikációMunkarend
Fin. forma
Képzési idő
Irányszám
Képzés gyakorisága
Képzés helye
Képzési terület
Nappali
Önköltséges
2
1<20
naponta, döntően pénteken
Szeged
társadalomtudományok


Önköltség: 180.000 Ft/félév

Részvétel feltétele: A szakirányú továbbképzésre az vehető fel, aki a felsőoktatási alap- és mesterképzésről , valamint a szakindítási eljárás rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Kormány rendelet 1. számú mellékletében meghatározott bölcsészettudomány, társadalomtudomány, gazdaságtudományok, természettudomány, orvos- és egészségtudományi, sporttudományi, pedagógusképzés és informatikai képzési területen megszerzett, legalább alapfokozatú végzettséggel rendelkezik.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: mobil- és közösségi kommunikáció szaktanácsadó


Kapcsolattartó/szakfelelős: szakfelelős: Dr. Szajbély Mihály tszv. egyetemi tanár, cím: 6722 Szeged, Egyetem u. 2., tel/fax: (62) 544-366, email: media@hung.u-szeged.hu, honlap


Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon.


Jelentkezési határidő: 2014. augusztus 1. Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon. Jelentkezés díja: 3000 Ft. Befizetés módja: A felvételi kiértesítéshez csatolt csekkel. Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint motivációs levél. Képzés kezdete: 2014. szeptember 1.


Csatolandó dokumentumok: motivációs levél.


Egyéb információk: A képzés elméleti ismeretei megvilágítják a digitális társadalom és -kultúra sajátosságait, az eszközök és a kultúra kapcsolódási pontjait és egymásra hatásait, az okos mobileszközök és platformok világát, a felhasználói szokásokat, valamint a terület kutatásának lehetséges módszereit. A gyakorlati ismeretek kurzusai: újmédiás hardverek és szoftverek bemutatása; hatékony kommunikáció a közösségi csatornákon (Facebook, Twitter, Instagram), közösségi médiás marketing eszközök; mobilos alkalmazások tervezése és az ehhez kapcsolódó piackutatás; startup jellegű vállalkozások felépítése, elindítása. Végzett hallgatóink pr és kommunikációs ügynökségeknél, webes vagy mobilra fejlesztő cégeknél, vállalatok pr/marketing/kommunikációs osztályain, illetve az online médiában (tech/IT rovatok) helyezkedhetnek el.

További információk: http://www.media.u-szeged.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=241&Itemid=252