Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar  Ahol tudás és szándék találkozik

Oktatás  --  Képzések  --  Szakirányú továbbképzés

Mentorpedagógus pedagógus-szakvizsgára felkészítő (Szakirányú továbbképzés)

Munkarend Fin. forma Képzési idő (félév) Irányszám Képzés gyakorisága Képzés helye Képzési terület
Levelező Önköltséges 4 18 < 30 havonta Szeged pedagógusképzés képzési terület

Részvétel feltétele: Pedagógusképzés képzési területen óvodapedagógus, tanító, gyógypedagógia alapképzési szakok valamelyikén szerzett oklevél vagy tanári szakképzettség, valamint 3 év gyakorlat.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: szakvizsgázott pedagógus mentorpedagógus szakterületen

Kapcsolattartó/szakfelelős: Forrai Dóra irodavezető (KÖVI), Dr. Baráth Tibor egyetemi adjunktus, cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13., tel/fax: (62) 544-154, email:homakovi@kovi.u-szeged.hu, honlap: http://www.kovi-vezetokepzes.hu.

Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon.

Csatolandó dokumentumok: szakmai önéletrajz.

Egyéb információk: A képzés célja: olyan pedagógusok képzése, akik szakszerű, hatékony támogatást tudnak adni pedagógustársaiknak az osztálytermi/szervezeti változások kezeléséhez, nevelési-oktatási intézménybe (mint munkaszervezetbe) való beilleszkedéshez (pályakezdő vagy másik intézményből jött pedagógus belépése, tartósan (pl. gyes) távollévő munkatárs visszaintegrálása), segítséget nyújtanak a kiégés megelőzéséhez, a személyes fejlődés támogatásához. A specializációs szakasz fő témakörei: andragógiai alapismeretek, felnőttképzés-metodika, megfigyelési szempontok és technikák, folyamatelemzés és (ön)értékelés, mentori tevékenység megfigyelése és elemzése, tanácsadási elméletek és technikák, moderátori ismeretek és technikák, az osztálytermi kutatás elmélete és gyakorlata, mentori tevékenység végzése, elemzése és önértékelése. A képzést ajánljuk: olyan szakembereknek, akik az alapdiplomájuk mellé mentorálási ismereteket szándékoznak felhasználni.