Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar  Ahol tudás és szándék találkozik

Oktatás  --  Képzések  --  Szakirányú továbbképzés

A matematikai tudás értékelése területén pedagógus-szakvizsgára felkészítő (Szakirányú továbbképzés)

Munkarend Fin. forma Képzési idő (félév) Irányszám Képzés gyakorisága Képzés helye Képzési terület
Levelező Önköltséges 4 12 < 25 havonta Szeged pedagógusképzés képzési terület

Részvétel feltétele: Tanítói oklevél vagy matematika vagy informatika (számítástechnika) szakos tanári oklevél.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: szakvizsgázott pedagógus a matematikai tudás értékelése területén

Kapcsolattartó/szakfelelős: Vreckó Stella előadó, Dr. Csíkos Csaba egyetemi docens, cím: 6722 Szeged, Petőfi Sándor sgt. 30-34., tel/fax: (62) 544-163, email: vrecko.stella@edu.u-szeged.hu, honlap: http://www.edu.u-szeged.hu/nt/hu/.

Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon.

Csatolandó dokumentumok: szakmai önéletrajz.

Egyéb információk: Az utóbbi két évtizedben rendszeressé váló hazai rendszerszintű vizsgálatokban, valamint a nemzetközi összehasonlító felmérésekben három kompetencia-terület mérése és értékelése kapott főszerepet: matematika, olvasás és természettudomány. A három fő terület értékelési modelljei – noha közös értékelés-filozófiai talajon állnak, és több közös mérésmódszertani jellemzőjük is van – a mért területek definiálásában mutatkozó önálló, terület-specifikus törekvések és a három kompetencia-terület ismereteinek és készségeinek különbözőségeiből fakadóan indokolttá teszik a mérés-értékelési szakirányú továbbképzések tartalom-specifikus differenciálását. E törekvés megvalósulását jelenti a matematikai tudás értékelésére felkészítő szakirányú továbbképzési szak.A képzés kéthetente pénteken és szombaton van.