Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar  Ahol tudás és szándék találkozik

Oktatás  --  Képzések  --  Szakirányú továbbképzés

Közoktatási vezető - 3H specializáció pedagógus-szakvizsgára felkészítő (Szakirányú továbbképzés)

Munkarend Fin. forma Képzési idő (félév) Irányszám Képzés gyakorisága Képzés helye Képzési terület
Levelező Önköltséges 4 18 < 30 havonta Szeged pedagógusképzés képzési terület

Részvétel feltétele: Pedagógusképzés képzési területen óvodapedagógus, tanító, gyógypedagógia alapképzési szakok valamelyikén szerzett oklevél vagy tanári szakképzettség.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: szakvizsgázott pedagógus közoktatási vezető - 3H specializáció szakterületen

Kapcsolattartó/szakfelelős: Forrai Dóra irodavezető (KÖVI), Dr. Baráth Tibor egyetemi adjunktus,, cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13., tel/fax: (62) 544-154, email:homakovi@kovi.u-szeged.hu, honlap: http://www.kovi-vezetokepzes.hu.

Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon.

Csatolandó dokumentumok: szakmai önéletrajz.

Egyéb információk: A képzés célja: a halmozottan hátrányos helyzetű (3H) tanulókat nagy számban nevelő-oktató intézmények vezetőinek speciális vezetőképzése, a különleges tanulói összetételből következő intézményvezetői feladatok ellátására történő felkészítés. A specializációs szakasz fő témakörei: az esélynövelő és hátránykompenzáló iskolai gyakorlat hazai és nemzetközi jellemzői, speciális jogi ismeretek, bevezetés a (ifjúsági) szubkultúrák világába tréning: előítélet, másság kezelése, tanulástervezés/szervezés intézményi szintű irányítása, tanulástervezés, szervezés, iskolai gyakorlata, konfliktuskezelés elmélete, gyakorlata. A képzést ajánljuk: olyan szakembereknek, akik az alapdiplomájuk mellé speciális vezetői (a célban meghatározott területen) ismereteket kívánnak elsajátítani és vezetői kompetenciáikat akarják fejleszteni.