Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar  Ahol tudás és szándék találkozik

Oktatás  --  Képzések  --  Mesterképzés

Történelemtanár MA

Képzési forma: mester (MA)

Tagozat: 5 féléves nappali és 2 féléves levelező.

Képzési idő: tanári mesterszakon 2-5 félév

Szakképzettség megnevezése:

- okleveles történelem szakos tanár

A képzés célja tanári szakon: az alapfokon megszerzett (BA) vagy más fölsőfokú képzettségre alapozva olyan tanárok képzése, akik a közoktatásban, a szakképzésben és a felnőttképzésben folytatandó oktatási-pedagógiai tevékenységhez itt kapnak megfelelő szakmai fölkészítést, amely egyben a tanulmányok doktori szintű folytatását is lehetővé

Elhelyezkedési lehetőségek

A végzősök hagyományos foglalkoztatása főként az állami szektorban lehetséges: a közoktatásban tanárként, felsőfokú oktatási intézet oktatójaként.

Továbbtanulási lehetőségek

A történész doktori képzésbe mindkét szakról van bekapcsolódási lehetőség a kiválót teljesítők számára. A tanulmányokat más (főleg társadalomtudományi) mesterszakon illetve történészi előképzettséget igénylő szakokon (jogi, közgazdasági) érdemes és lehet folytatni.