Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar  Ahol tudás és szándék találkozik

Oktatás  --  Képzések  --  Mesterképzés

Olasztanár MA

Képzési forma: nappali

Képzési idő: 5 félév

A képzés célja: az alapfokozaton (Ba képzés keretében) vagy más felsőfokú végzettség keretében szerzett szakképzettségre, illetve ismeretekre alapozva a közoktatásban, a szakképzésben és a felnőttképzésben az oktatási, pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra, továbbá a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására való felkészítés.

A szakképzettség megnevezése: okleveles olasztanár

Főbb tárgyak: olasz nyelvészet, benne pl. pszicholingvisztika, kontrasztív nyelvészet; beszédgyakorlatok; olasz irodalomtudomány és művelődéstörténet, benne a legjelentősebb korszakok olasz művelődéstörténetével, a modern kor olasz irodalom- és eszmetörténetével; nyelvpedagógia, benne a nyelvpedagógia alapkérdései történeti perspektívában, tananyagismeret, -elemzés, tananyagtervezés, tanítástervezés. Ezeken kívül mindegyik nagy terület további választható kurzusokat is kínál, pl. nyelvpedagógiai gyakorlattipológia, kisgyermekkori nyelvtanítás, interkulturális kommunikáció, 20. századi olasz dráma, stb.

Továbbtanulási lehetőségek: az MA elvégzése után a szegedi egyetemen az olasz irodalom PhD doktori iskolában van lehetőség a tanulmányok folytatására. A szegedi egyetemen neveléstudományi doktori iskola is működik. A specifikusan nyelvpedagógiai doktori képzésre, ahogyan az olasz nyelvészeti doktori képzésre is, jelenleg csak más egyetemen van lehetőség.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek: az olasz nyelv és kultúra iránti igény dinamikusan nő Magyarországon, részben EU-tagságunk, részben az olasz gazdaság és civilizáció világban betöltött növekvő szerepe miatt. Az olasz szakos tanárok iránti igényt is az olasz nyelv, kultúra és gazdaság dinamikus expanziója indokolja. Szükséges profeszionális nyelvtanárok pályára bocsátása, úgy a közoktatás, mint a felnőttoktatás és a szakképzés számára.

Az olasz nyelv tanítása remélhetőleg egyre növekvő mértékben már az általános iskola alsó tagozatától elindul, jelenleg leginkább a középfokú oktatásban van jelen; de a közoktatásban még bőven vannak tartalékok az olasz második nyelvként való bevezetésére. Az prognosztizálható, hogy az olasztanárok iránti igény az állami iskolák jobb anyagi ellátásával párhuzamosan növekedni fog; jelenleg a piaci igények jelentős részét a magániskolák elégítik ki.

Nem elhanyagolható területe az olasz nyelv tanításának a munkaerőpiacon való elhelyezkedésre felkészítő területe sem: így olyan munkaerő képzésében vehetnek részt az olasz nyelvtanárok, akik pl. külügyi és kulturális kapcsolatok terén dolgoznak, külgazdasági kapcsolatok ügyintézői, közhivatalnokok, fordítók vagy tolmácsok lesznek, a tömegkommunikációban helyezkednek el, az idegenforgalomban dolgoznak, vagy könyvkiadásban, levéltárakban, stb.

Természetesen az olasz nyelvtanárok maguk is betölthetik ezen munkaterületek jelentős részét.

A Dél-Alföldi régióban a Szegedi Egyetem az egyetlen olasztanárokat képző intézmény; jelenleg az egész országban is összesen két egyetemen folyik olasztanár képzés (SZTE, ELTE).

Elérhetőségek: Szegedi Tudományegyetem Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék, 6722 Szeged, Petőfi Sándor sgt. 30-34. I. em. Tel/Fax: 36-62/544375

email: olasztanszek@libero.it; italiano@primus.arts.u-szeged.hu

Tanszéki honlap: http://www.arts.u-szeged.hu/olasz