Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar  Ahol tudás és szándék találkozik

Oktatás  --  Képzések  --  Mesterképzés

Olasz nyelv, irodalom és kultúra MA

A mesterszak akkreditált szakirányai: olasz filológia szakirány

Képzési forma: nappali

Képzési idő: A képzési idő: 4 félév

A képzés celja: A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett nyelvészeti, irodalom- és kultúrtörténeti ismereteik birtokában az olasz nyelv és kultúra átfogó ismeretével rendelkeznek. Ismerik Olaszország kultúráját, történelmét és politikai berendezkedését. Képesek megszerzett tudásuk gyakorlati alkalmazására nyelvi közvetítői feladatok ellátásával a kulturális élet számos területén. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.

A szakképzettség megnevezése: okleveles olasz nyelv, irodalom és kultúra szakos bölcsész

Az olasz filológia mesterképzési szakon végzettek ismerik:

a Közös Európai Referenciakeret C2 szintének megfelelően az olasz nyelvet,

az olasz nyelv grammatikai rendszerét,

az írásbeli és szóbeli kommunikáció sajátosságait,

az árnyalt és tudatos nyelvhasználat szabályait, valamint rendelkeznek az ehhez szükséges aktív és passzív szókinccsel,

az olasz irodalom és kultúra főbb ismeretanyagát,

az olasz nyelv, irodalom és kultúra mélyebb összefüggéseinek megértéséhez és magyarázatához szükséges kutatási módszereket,

azokat az új nyelvészeti, irodalmi és kultúrával kapcsolatos kutatási irányzatokat, amelyek szükségesek lehetnek egy jövendő kutatási stratégia kialakítása vagy kutatási együttműködés szempontjából.

Főbb tárgyak: Bevezetés a neolatin és az olasz nyelv-és irodalomtudományba,

alkalmazott nyelvészet, nyelvtörténet, irodalomelmélet, civilizációelmélet és –történet,

általános és szaknyelvi fejlesztés.

Differenciált szakmai ismeretek: A mai olasz nyelvtudomány legfontosabb ágazatai,

Az olasz irodalom- és művelődéstörténet korszakai (legfontosabb műfajok, irányzatok) a középkortól a XX. századig.

Továbbtanulási lehetőségek: Az MA elvégzése után a szegedi egyetemen van lehetőség az olasz szakosok számára a továbblépésre. Olasz irodalom PhD működik a Bölcsészkar Irodalomtudomány doktori iskoláján belül, amelyen államilag finanszírozott és önköltséget vállaló hallgatók egyaránt részt vesznek. A nyelvészeti érdeklődésű hallgatók egyelőre más egyetemeken kénytelenek PhD fokozatot szerezni.Tekintettel arra, hogy a szegedi olasz képzés 3+2+3 éves képzést egységben (természetesen minden színt utáni kimenettel) építi fel, s az oktatók egy része mindhárom ciklusban tanít, megállapítható, hogy a legtehetségesebb hallgatóknak van lehetőségük arra, hogy elérjék a képzés maximális célját, a PhD fokozat megszerzését.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek: Az olasz nyelv, irodalom és kultúra mesterszak az alábbiakban felsorolt tevékenységekre készíti fel a hallgatókat.

 • külügyi és kulturális kapcsolatok területén,
 • külgazdasági kapcsolatok ügyintézésében,
 • közhivatalokban,
 • a fordítás és tolmácsolás területén,
 • a tömegkommunikációban,
 • az idegenforgalomban.
 • nyelvi tanácsadás,
 • könyvkiadás, kiadványszerkesztés,
 • könyvtári, szakelőadói munka,
 • filológiai adatbázisok (lexikonok, terminológiai gyűjtemények) készítése,
 • felsőoktatásban való oktatói-kutatói tevékenység,
 • PhD-képzésben való részvétel (irodalomtudomány).
 • nemzetközi kapcsolatok,
 • kutatói és szakértői tevékenység,
 • levéltárak, közgyűjtemények, múzeumok szakelőadói tevékenysége.

Elérhetőségek:

Címünk / Indirizzo: H-6722 Szeged, Petőfi Sándor sgt. 30-34. I. emelet

TEL/FAX: (+36 62) 544-375

e-mail: italiano@primus.arts.u-szeged.hu , olasztanszek@libero.it

Tanszéki honlap: http://www.arts.u-szeged.hu/olasz/