Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar  Ahol tudás és szándék találkozik

Oktatás  --  Képzések  --  Mesterképzés

Kulturális örökség tanulmányok MA

Képzési forma, tagozat: mesterképzés, nappali és levelező tagozat

Képzési idő: 4 félév, mindkét tagozaton

A képzés célja:

A kulturális örökség Európa nyugati felén meghatározó részét képezi a nemzetgazdaságnak, és mint ilyen, a védelmét ellátó szakemberek kiképzése a felsőoktatás feladata. Magyarországon is egyre inkább teret nyer az felismerés, hogy a kulturális örökség védelme nemcsak kötelesség, hanem a gazdasági erőforrással való gazdálkodás egyik fontos szegmense. Az erre irányuló képzés az egyes örökségi elemeket nem pusztán védelemre szoruló emlékekként kezeli, de fontosnak tartja azok társadalmi-gazdasági hasznosítását, az egyes térségek turisztikai vonzerejét segítő szerepének kialakítását. Ehhez van szükség olyan szakemberekre, akik általános tájékozottsággal és képzettséggel rendelkeznek az integrált örökségvédelem, örökséghasznosítás területén.

Végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve:MA)

A szakképzettség megnevezése: Okleveles kulturális örökség tanulmányok szakembere

Specialist of Cultural Heritage Studies

A szakirányok:

  • Kulturális diplomácia
  • Kulturális örökség védelme
  • Írott kulturális örökség

Főbb tantárgyak:

  • Bevezetés a művészettörténetbe, Kulturális antropológia, Összehasonlító művelődés-, gondolkodás- és tudománytörténet, Néprajzi és szellemi kulturális örökség, A kulturális örökség reprodukálása, Az átörökítés technikái, A kulturális örökség menedzselése
  • A magyar kultúra interkulturális bemutatása, Kulturális turizmus, Kultúrpolitika, kulturális diplomácia, Kulturális intézmények finanszírozása
  • Magyarságkép a középkortól napjainkig, A kulturális örökség jogi védelme, Kultúratudományi irányzatok, A közreadás, mint védelem, Az UNESCO világemlékezet programja, Örökségfajták védelme

A szakirányok rövid leírása, elhelyezkedési lehetőségek:

A kulturális diplomácia szakirány olyan művelt szakembereket kíván képezni, akik a változó társadalmi igények, piaci viszonyok és finanszírozási feltételek között fel tudják mutatni, reprezentálni s közvetíteni akarják és tudják a teljes magyar kultúrát: történeti értelemben is, beleértve a mai és a történelmi Magyarország földrajzi területeit, vallási csoportjait, szakmai közösségeit. Ehhez alapvetően meg kell ismerni ezt az örökséget, a kultúra jelenkori hazai és külhoni intézményrendszerét, és természetesen mélyebb ismeretekkel kell rendelkezni azokról a kultúrákról, amelyek környezetében ezt a munkát végezni szeretnék. Ma 19 magyar kulturális intézet és hét oktatási és kulturális szakdiplomata működik a világban, 43 egyetemen tanítanak magyar nyelv- és civilizáció történetet. Egyre több olyan diplomatára van szükség, akik a diplomácia szabályaival, belső működésével tisztában vannak, de azon túlmenően is színvonalas kulturális ismeretekkel s bírnak, általában véve otthonosan mozognak a művelődés, az oktatás és a tudományos kutatás intézményrendszerében, és erre alapozva válnak hatékony szakdiplomatává. Az ilyen ismereteket alaposan felértékeli, és a szakemberek iránti igényt csak tovább növelheti az a körülmény, hogy a nemzetközi együttműködés különböző formái – az államközi, bilaterális és multilaterális kapcsolatok mellett – inter-regionális, euro-regionális, regionális, önkormányzati, intézményközi, továbbá hazai és nemzetközi civil szervezetek erőteljes részvételével zajlanak.

A kulturális örökség védelme ugyancsak aktuális tevékenységi forma. Az egyszerű másolási

kérdésektől, az eltulajdonításig rengeteg sérelem éri a kulturális örökség tulajdonosát, illetve az örökségi elemet. A védelemnek világszintű szervezettségét jelentik az UNESCO jegyzékek, de ezek, valamint az EU szintű nyilvántartások és a nemzeti számbavétel csak az alapokat jelenti. Jogi védelem nélkül, az örökség kiszolgáltatott állapotba kerül. Szükség van tehát olyan szakemberekre, akik a professzionális jogásszal a saját, a kulturális örökség tartalmára vonatkozó ismeretei mentén értenek szót, azon az alapon, hogy a speciális területen jogi ismereteik is vannak. Emellett a védelem fizikai formái is kidolgozottak. Nincsenek azonban olyan szakemberek, akik ezek fajtáiról bevezető, a kulturális örökség kezelésével, jogi védelmével pedig alaposabb ismeretekkel rendelkeznek.

Továbbtanulási lehetőségek

A Karon működő öt doktori iskola lehetőséget ad a legkiválóbbaknak a tudományos tevékenység felé orientálódásra és a tudományos kutatói felkészülésre is. A mesterképzés tehát kettős célt tűz ki maga elé: egyrészről magas szintű gyakorlatorientált mesterszakos ismereteket kíván adni, másrészt az oktatandó ismeretanyagot elméleti területre vonatkozóan is úgy állítja össze, hogy a végzősöknek nyitva hagyja a lehetőséget tanulmányaik doktori képzésben történő folytatásra is. Ezen a területen különösen fontos szerepe van a Szegedi Tudományegyetem kiterjedt hazai és nemzetközi kapcsolatrendszere kihasználásának és a nemzetközi hallgatói mobilitás tudatos és célirányos szervezésében rejlő szakmai lehetőségek kihasználásának. Jól segíthetik ezt a folyamatot a program megvalósításában szerepet vállaló oktatók, akiknek szakmai kapcsolatrendszere és idegen nyelvi kompetenciái a német, angol, francia, olasz oktatási és kulturális intézmények irányában is hasznosulhat.

Elérhetőségek

Honlap: www.arts.u-szeged.hu

e-mail cím: btkto@primus.arts.u-szeged.hu

Telefon: (62)544-364