Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar  Ahol tudás és szándék találkozik

Oktatás  --  Képzések  --  Mesterképzés

Informatikus könyvtáros MA

Képzési forma, tagozat: nappali és levelező tagozat

Képzési idő: 4 félév (120 kredit)

A szakképzettség megnevezése: okleveles informatikus könyvtáros

A képzés célja

Olyan szakemberek képzése, akik megszerzett informatikai és könyvtártudományi ismereteik birtokában az információs társadalom alapintézményeiben: könyvtárakban, gazdasági, üzleti, közigazgatási, államigazgatási, valamint kulturális információszolgáltató intézményekben és központokban, továbbá egyéb informatikus könyvtáros képzettséget igénylő területeken – a korszerű információs technológia teljes eszköztárát hasznosítva – képesek az információs tartalmak előállításával, szervezésével, feldolgozásával, tájékoztatásával kapcsolatos feladatok elvégzésére és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások tervezésére és menedzselésére, a kultúra közvetítésére.

A szakirányok rövid leirása:

Tartalomfejlesztő menedzser Internet és PR, a behálózott társadalom, nonprofit szervezetek menedzsmentje, speciális kollégium, webtechnológia, programozási ismeretek, HTML ismeretek, multimédia ismeretek, hálózati ismeretek, hálózati szolgáltatások, adatbázisok szervezése, digitális szövegek kezelése, strukturált szövegek, metaadatok, teljes szövegű adatbázisok;

Régi nyomtatványok feldolgozása: régi nyomtatványok feltárása, a tartalmi feltáró munka segédletei, európai és magyar könyvtártörténet, szellemi irányzatok története, olvasmánytörténet, a könyvtörténet rokon területei, levéltári és térképészeti ismeretek, az írás és az olvasás története, könyvkiadói stratégiák, a cenzúra története, a könyvillusztráció története, a nyomdatechnika története, antikvár és restaurátori ismeretek, paleográfia, latin nyelv;

Főbb tárgyak:

Muzeológia, művelődéstörténet, levéltártan. Bevezetés a nyelvtudományba. Alkalmazott nyelvészet. Kognitív tudomány Az információs társadalom szociokulturális és technológiai aspektusai.

Kurrens könyvtártudományi határterületek. Jogi alapismeretek az információszolgáltatásban. A könyvtár médiakörnyezete. A könyvtár stratégiai politikai környezete; modern könyvtárügy; közszolgálati menedzsment. Könyvtári szolgáltatások menedzselése, könyvtári feldolgozás és szolgáltatás modern eszközei, tartalomszolgáltatás a könyvtárakban. Információszabadság, információs önrendelkezés és a tartalomszolgáltatás jogi problémái

A szakmai gyakorlat időtartama és jellege: 4 félév alatt összesen 100 órát kell különböző típusú könyvtárakban és információszolgáltató szervezetekben elvégezni.

Továbbtanulási lehetőségek

A doktori képzésre történő továbblépésnek számos lehetséges kimeneti pályája van. Informatikusok-könyvtárosok Magyarországon két helyen, az ELTE-n és Debrecenben jelentkezhetnek „szakos” doktori iskolába. A régi könyves szakirány hallgatói számára ezen felül a szegedi egyetemen két lehetőség is rendelkezésre áll: nyitott az út az Irodalomtudományi doktori iskola művelődéstörténeti programjába, és erős történeti relevanciával bíró téma esetén választható a Történelemtudományi doktori iskolánk is. A hálótervben több tárggyal képviselt nyelvészeti stúdiumok és kutatási témák (szemantikus Web, számítógépes nyelvészet, tartalomelemzés) iránt érdeklődők természetes továbblépési lehetősége a kar Nyelvtudományi doktori iskolája is. Az e-learning-rendszerekkel vagy a digitális kultúra didaktikai kérdéseivel foglalkozókat várja a Neveléstudományi doktori iskola. Akik az információs és kommunikációs technológiák társadalomelméleti oldala felé közelítenek, a BMGE/Pécs Kommunikációs doktori iskolája, az ELTE vagy a Corvinus Egyetem Szociológiai doktori iskolája várja, ahol évek óta számos, kifejezetten információs társadalom kutatási téma fut.

Elhelyezkedési esélyek es lehetőségek

A digitális tartalomkezelés bármely formájával magas szinten foglalkozni képes szakemberek iránti igény meredeken emelkedik. A közszférában a „public domain” információk új hulláma, a kormányzati szolgáltatások és adatvagyon egyre nagyobb mértékben Webes felületekre való helyezése, az üzleti világban a nyílt hozzáférésű tartalom mennyiségének a keresőoptimalizálás új megoldásait kikényszerítő megnövekedése okozza az igény erősödését. A digitalizálás technológiai fejlődésének és egyszerűsödésének köszönhetően ill. a kulturális örökség mind nagyobb szeletét az online világba is átvivő nagyvolumenű nemzeti és nemzetközi programok eredményeként olyan mértékben nőtt máris meg a kereslet, hogy azt még hosszú ideig nem lesz képes kielégíteni az egyetemi képzés sem. Két terület értékelődik fel különösképpen: a közgyűjtemények (múzeumok, levéltárak) világa, ahol az új feladatok egyre több hibridet alkotnak a hagyományos könyvtárosi ismeretekkel, és az egyre nagyobb méretű adatsilókat és információs háttérrendszereket működtető tudomány.

Még a „régi könyves” szakértelem is, amely képzésünknek mindig nemzetközileg elismert része volt, reneszánszát éli. Az Uniós integráció felgyorsulása és a határok „virtualizálódása” okán olyan mennyiségű feltárási, leírási, rendszerezési és állománymentési feladat állt elő (például a környező országok szerzetesrendi könyvtárai magyar nyelvű anyagainak hozzáférhetővé válásával), hogy tartósan szükség marad a szakember-utánpótlásképzésre.

Regionális szinten az országosan is élenjáró önkormányzati elektronikus közigazgatási megoldások és a kistérségi fejlesztések jelentenek felvevőképes keresletet.

Elérhetőségek

Tanszéki honlap: http://www.bibl.u-szeged.hu/inf/index2.html

E-mail: Z. Karvalics László, tanszékvezető zkl@hung.u-szeged.hu