Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar  Ahol tudás és szándék találkozik

Oktatás  --  Képzések  --  Mesterképzés

Franciatanár MA

Képzési forma, tagozat : mesterképzés, 5 féléves nappali és a 2 féléves levelező

Képzési idő : alapképzésre épülő: 5 félév; korábbi tanári szakképzettséggel rendelkezők számára 2 félév.

A képzés célja : az alapfokozaton vagy más felsőfokú végzettség keretében szerzett szakképzettségre, illetőleg ismeretekre alapozva a közoktatásban, a szakképzésben és a felnőttképzésben az oktatási, pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra, továbbá a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására való felkészítés.

A szakképzettség megnevezése: okleveles franciatanár (teacher of French language and culture)

Főbb tárgyak: a képzés központjában az oktatásban közvetlenül hasznosítható, a franciatanári pályára felkészítő, gyakorlati jellegű tárgyak állnak. A nyelvfejlesztési órák megtartása mellett hallgatóink elsősorban alkalmazott nyelvészeti, valamint kortárs irodalmi és civilizációs ismereteket átadó kurzusokat látogathatnak. Valamennyi óra francia nyelven zajlik. A tantárgyak másik nagy egységét a szamódszertani blokk alkotja. Ennek keretén belül lehetőség nyílik az általános módszertani és oktatástechnikai ismeretek elsajátításán túl francia nyelvű feladatlapkészítési és értékelési speciálkollégiumok felvételére is.

Továbbtanulási lehetőségek: a francia szakos tanári végzettséggel rendelkezők jelentkezhetnek Magyarország, Franciaország és az Európai Unió valamennyi nyelvészeti, irodalomtudományi, civilizációs, illetve neveléstudományi doktori (PhD) képzésére, valamint a szakirányú továbbképzéseire, elsősorban az alkalmazott nyelvtudományok területén (tolmács- és fordítóképzés, francia, mint idegennyelv, stb.)

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek: Mivel hallgatóink – a dél-alföldi regionális túlsúly mellett – gyakorlatilag az ország minden pontjáról érkeznek, igen gyakran eredeti lakóhelyükön, illetve a közép-magyarországi régióban helyzkednek el. Igen gyakori, hogy a tanári végzettséget mind a versenyszférában, mind az országos főhivatalokban vagy uniós szervezeteknél (azok magyarországi képviseleteinél) többlettudásként értékelik, és ezzel is emelkedik a pályázó ázsiója.

A foglalkoztatási igény néhány példája:

- közoktatás: nyelvi és kulturális szempontból is felkészült tanárok;

- magánszféra: nyelviskolai tanárok; nyelviskola-, vagy vizsgaközpont vezetők

- közszféra (helyi, regionális, országos és uniós hivatalok vagy azok képviseletei): magas szintű nyelvtudással, kulturális tájékozottsággal, problémamegoldó képességgel rendelkező, a humán szempontok figyelembevételére felkészített szakemberek

Elérhetőségek: http://www.arts.u-szeged.hu/francia ; e-mail : francia@primus.arts.u-szeged.hu