Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar  Ahol tudás és szándék találkozik

Oktatás  --  Képzések  --  Mesterképzés

Etikatanár MA

Képzési forma, tagozat: Mesterképzés, nappali tagozat

Képzési idő: 5 féléves

A képzés célja: A képzés célja középiskolai etikatanárok képzése, akik átfogó és elmélyült etikai és morálfilozófiai műveltséggel rendelkeznek, alaposan ismerik az etikatörténet korszakait, gondolkodási irányait, továbbá a kortárs alkalmazott etikai problémákat, és akik képesek az etikai irányultságú kritikai gondolkodás művelésére, továbbadására és fejlesztésére. Az etikatanári mesterszak egyúttal felkészítést nyújt a filozófiai doktori tanulmányokra is.

A szakképzettség megnevezése: Etikatanár

Főbb tárgyak: Módszertan, Etika és morálfilozófia, Etikatörténet, Alkalmazott etika, Kortárs etikai elméletek, Vallási etikák, Etikai kategóriák, Szakmódszertan, Iskolai gyakorlat.

Továbbtanulási lehetőségek: Az Etikatanári mesterszak a Filozófia mesterszakhoz hasonlóan felkészítést biztosít a doktori tanulmányokra és kutatásra. A szakon végzők folytathatják tanulmányaikat az SZTE Filozófia Tanszékén működő Filozófia Doktori képzésen a Metafizika és metafizika-kritika, Etika, alkalmazott- és társadalomfilozófia vagy Esztétika és művészetfilozófia alprogramban.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek: Az etikatanárok elhelyezkedési lehetőségét a középiskolai etikaoktatás biztosítja, amely napjainkban egyre jelentősebbé válik.

Elérhetőség:

Az SZTE BTK Filozófia Tanszék honlapja:

http://www.arts.u-szeged.hu/philo/

E-mail: Dr. Pavlovits Tamás

pavlo@philo.u-szeged.hu