Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar  Ahol tudás és szándék találkozik

Oktatás  --  Képzések  --  Mesterképzés

Amerikanisztika MA

Képzési forma, tagozat: teljes idejű, nappali tagozat

A képzés célja: A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az amerikanisztika területén megszerzett elméleti, módszertani, gyakorlati ismereteik és készségeik birtokában magas szinten ismerik és alkalmazzák az amerikai angol nyelvet. Ismerik az angol nyelvű országok, közöttük elsősorban az Amerikai Egyesült Államok kultúráját, társadalmi-politikai berendezkedését, történelmét, az amerikai jelen és múlt valamennyi lényeges vonatkozását. Ezen túlmenően speciális jártasságot szereznek az ezekkel kapcsolatban megfogalmazott problémák kritikai vizsgálatában, különös tekintettel a kortárs kultúratudomány és vizuális reprezentáció által nyújtott módszerekre.

A szakképzettség megnevezése: okleveles amerikanisztika szakos bölcsész (MA in American Studies)

A szakirányok rövid leírása: nincsenek szakirányok

Főbb tárgyak: American cultural studies; Visual representations: American arts and media; American intellectual history; American literature and its context; American film arts and the media; Dissenting voices in American culture: language, religion, gender, ethnicity

Továbbtanulási lehetőségek: A szakot sikeresen elvégző hallgatók felkészültségük alapján képesek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására – elsősorban a bölcsészettudományban.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek: Megszerzett tudásuk birtokában a végzett hallgatók képesek lesznek arra, hogy szaktudásukat az üzleti életben, a médiában, az oktatásban, a könyvkiadásban, a diplomáciában, a nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó intézményekben, az idegenforgalomban, pályázati irodákban, a helyi és országos önkormányzati hivatalokban és általában a kulturális életben alkalmazzák.

Elérhetőségek (tanszéki honlap, e-mail): http://amerikanisztika.ieas-szeged.hu, ieas@lit.u-szeged.hu