Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar  Ahol tudás és szándék találkozik

Kutatás/Tudomány  --  Konferenciák

Konferenciák - 2013

2013. szeptember 25-28.

Prinzip Wiederholung: Zur Ästhetik von System- und Sinnbildung in Literatur, Kunst und Kultur aus interdisziplinärer Sicht (Az ismétlés elve: A rendszer- és értelemalkotás esztétikája az irodalomban, a művészetben és a kultúrában interdiszciplináris nézőpontból)


Szervező egység: Germán Filológiai Intézet

Helyszín: SZAB-székház (Szeged, Somogyi u. 7.)

A német nyelvű nemzetközi konferenciára az Alexander von Humboldt-Stiftung támogatásával, több mint 25 hazai és külföldi előadó közreműködésével kerül sor.

A konferencia programja


 


2013. november 28-29.

Nyelvészdoktoranduszok 17. Országos Konferenciája (LingDok 17)

Szervező egység: SZTE Nyelvtudományi Doktori Iskola

Helyszín: BTK Kari konferenciaterem

Várjuk jelentkezését minden jelenlegi doktorandusz hallgatónak vagy olyan volt hallgatónak, aki még nem védte meg PhD-értekezését. A konferenciára jelentkezhetnek továbbá a nyelv- vagy nyelvészet szakos mesterképzések hallgatói is. Jelentkezni az alábbi nyelvészeti témákban lehet, amelyek elméleti jellegűek, illetve bármely nyelv vizsgálatán alapulhatnak: fonológia, fonetika, morfológia, szintaxis, szemantika, pragmatika, nyelvtipológia, szövegnyelvészet, pszicholingvisztika, neurolingvisztika, nyelvfilozófia, nyelvtörténet, nyelvelmélet.

2013. október 3.

Az orvoslás információtörténete

Szervező egység: Szegedi Információtörténeti Műhely

Helyszín: Szent-Györgyi Albert Agóra / Informatorium

A konferencia honlapja: http://szim.org/index.php/rendezvenyek/konferenciak/3-az-orvoslas-informaciotortenetehez

A Szegedi Információtörténeti Műhelynek az információépítészet tárgykörét középpontba helyező első, 2012-es műhelykonferenciáján vetődött fel, hogy a különböző korszakok és kérdéskörök kutatóinak kihívásokkal teli közös témája lehet az orvoslás információtörténete. A gyógyításhoz kapcsolódó információs- és tudásfolyamatok történeti tükörbe helyezésének nemcsak ismert tények új összefüggésbe helyezése ad értelmet, hanem a napjainkban e területen végbemenő izgalmas technológiai és közösségi fejlemények is.

2013. június 17-19.

VIII. Medievisztikai PhD-konferencia

Szervező egység: Régészeti Tanszék

Helyszín: Szegedi Akadémiai Bizottság Székház (6720 Szeged, Somogyi u. 7.) 103-104. terme

A konferencia honlapja: http://regeszet.u-szeged.hu/viii-medievisztikai-phd-konferencia/

2013. május 29-31.

Iconology Old and New. Cultural Imageries of Body and Soul – Intermedial Representations of the Corporeal, the Psychic and the Spiritual

Szervező egység: Angol-Amerikai Intézet

Helyszín: Kari konferenciaterem és BTK X. terem

A konferencia honlapja: https://sites.google.com/site/transregionaliconology/

The conference is focusing on artists’ and user communities’ verbal and visual representations of body and soul as reflected in the arts and literatures of Western and Eastern Europe from Antiquity to the postmodern corporeal turn.

2013. április 29-30.

Symposium on Propaganda, Progressivism, and Cinema

propaganda_plakatSzervező egység: Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék

Helyszín: Kari konferenciaterem és IX-es terem

A konferencia honlapja: http://propaganda.vizkult.hu/

A szimpózium a propaganda és a progresszivizmus viszonyát vizsgálja, főként az első világháború amerikai történetének kontextusában. Olyan aktuális kérdésekre keresi a választ, mint: Elkülöníthető-e a propaganda az információközléstől vagy az eszmék terjesztésétől? Mennyire egyértelmű a propaganda megcélzott hatása? Hogyan ragadható meg a propaganda és a demokratikus társadalom, valamint a nyilvánosság viszonya? A korabeli dokumentumok mellett külön kerekasztal-beszélgetés foglalkozik a nácik által, a varsói gettóban készített felvételeket feldolgozó dokumentumfilmmel (Befejezetlen film, 2010). Az előadások nyelve angol.

2013. április 15–16.

5th Szeged Workshop on Educational Evaluation - 2013.

Szervező egységek: Institute of Education, University of Szeged; Center for Research on Learning and Instruction, University of Szeged; Graduate School of Educational Sciences, University of Szeged; Szeged Branch of the Hungarian Academy of Sciences
Helyszín: Szegedi Akadémiai Bizottság székháza (6720 Szeged, Somogyi u. 7.)
Honlap: http://www.edu.u-szeged.hu/swee/


The aims of the workshop are to bring together leading researchers from around the world working on similar problems; offer an opportunity to discuss key issues in depth; strengthen cooperation between individuals and institutions. The main themes of the workshop are research agenda of the participating teams; areas of cooperation; current issues in technology based assessment.


2013. április 11–13.

XI. Pedagógiai Értékelési Konferencia – PÉK 2013 / 11th Conference on Educational Assessment – CEA 2013

Szervező egységek: A Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézete és Neveléstudományi Doktori Iskolája
Helyszín: Szegedi Akadémiai Bizottság székháza (6720 Szeged, Somogyi u. 7.)
Honlap: http://www.edu.u-szeged.hu/pek2013/ és http://www.edu.u-szeged.hu/cea2013/ 


A konferencián elsősorban pedagógiai értékeléshez kapcsolódó empirikus kutatások, innovatív értékelési módszerek, a pedagógiai értékelést a közoktatásban vagy a felsőoktatásban alkalmazó vizsgálatok, pedagógiai kísérletek, innovatív oktatási módszerek, illetve azok eredményei mutathatók be, továbbá e területekhez kapcsolódó elméleti előadások tarthatók.

2013. ápr. 11-12.

Aktuelle Tendenzen in der Gegenwartsgermanistik.
Symposium ungarischer Nachwuchsgermanisten 2013
(A germanisztika aktuális tendenciái. Fiatal Germanisták Konferenciája 2013)

Szervező egység: Germán Filológiai Intézet

Helyszín: SZAB-székház (Szeged, Somogyi u. 7.)

A Fiatal Germanisták Találkozója egy évenként megrendezésre kerülő konferencia, ahol a német nyelvvel, ill. a német, osztrák és svájci irodalommal és kultúrával foglalkozó, magyar egyetemeken kutató doktoranduszok és fiatal oktatók tartanak tudományos előadásokat. Az ezévi szimpózium a fiatal tudósoknak saját kutatási témáik bemutatására nyújt lehetőséget.

A konferencia programja PDF formátumban
 uszt_logo_rgbInfoblokk3_ESZA