Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar  Ahol tudás és szándék találkozik

Kutatás/Tudomány  --  Kari TDK, OTDK

TDK a BTK-n – Tehetséggondozás felsőfokon

A nyugati felsőoktatás szövegvilágában gyakran találkozunk a kiválóság (angolul/franciául: excellence) fogalmával, mely ugyanakkor a hazai felsőoktatásban is egyre nagyobb teret nyer, elsősorban a minőségkultúra diskurzusának révén. Ez a kifejezés a magyar egyetemeken és főiskolákon folyó képzésben a hallgatói tehetségek felismerésének és gondozásának gyakorlatában nyer kifejezést. A kiválóság és tehetség ilyen értelmű összekapcsolása azonban egyáltalán nem újdonság Magyarországon, ugyanis több mint 30 éves múltra tekint vissza a hallgatói tehetséggondozás alapvető formája, a tudományos diákköri mozgalom (TDK), mely minősített hungarikum, más országban nem létezik ilyen, szervezett formában, központi költségvetési támogatással sehol másutt a világon.

 

TDK - intézeti forduló

 

A TDK nyújtja azt a keretet, melyben a Kar hallgatói oktatói segítséggel, témavezetéssel, tanórán kívüli tudományos munkát végezhetnek, kibontakoztathatják tehetségüket és egy olyan közösség részévé válhatnak, amely meghatározó szerepet játszik az ország szellemi és kulturális életében. Ugyanakkor a hazai felsőoktatás tudományos utánpótlásának is fontos bázisát jelenti.


A tudományos diákköri mozgalomban való részvétel a gyakorlatban azt jelenti, hogy a hallgató egy tanszéki vagy intézeti szinten működő diákkör munkájában rendszeresen részt vesz, a következő tevékenységek valamelyikén keresztül:

 

  1. diákköri tudományos felolvasások;
  2. diákköri konferenciák, versenyek;
  3. tehetségszemináriumok;
  4. pályázat keretében támogatott tutoriális foglalkozások, konzultációk;
  5. terepmunka, könyvtárlátogatás;
  6. meghívott vendégelőadók által tartott előadások, kutatószemináriumok.


A lényeg tehát, hogy a fenti tevékenységek nyomán az érdeklődő hallgató lehetőséget kap tehetsége és tudományos ambíciója kibontakoztatására és megméretésére.


A tehetséggondozásban elvégzett munka eredménye jellemző módon egy tudományos dolgozat szokott lenni, melyet egy helyi TDK fordulón mutat be a hallgató, majd pedig, amennyiben érdemesnek találtatik rá, az Országos Tudományos Diákköri Konferencia kétévente sorra kerülő fordulóján. A tehetséggondozás fő egyetemi koordinációs szerve a Tehetségpont elnevezésű egység, mely igyekszik összefogni a helyi tehetségeket és az információáramlás támogatásával, illetve pályázatok koordinálásával segíteni munkájukat.

 

Intézeti TDK felolvasás


A Karon folyó tehetséggondozás, TDK munka eredményességét jelzi, hogy az utóbbi időben hallgatóink mindig kiváló eredménnyel szerepeltek az OTDK-on: helyezések tekintetében az első két-három hazai felsőoktatási intézmény között végeztünk.


Ezen túlmenően eredményes pályázati tevékenységről is beszámolhatunk, hiszen az utóbbi 20 évben a központilag meghirdetett tehetségpályázatokon rendre sikerrel szerepeltek mind tehetséges hallgatóink, mind az őket segítő oktatók. Az ő dicsőségük pedig a Kar dicsősége is. Ezért is külön és kiemelt köszönet illeti azokat a kari kollégákat, akik társadalmi munkában szervezik az egységek szintjén a diákköri munkát, illetve ingyen és bérmentve vállalnak bírálatot vagy zsűritagságot az OTDK-kon.


További információ a kari TDK munka iránt érdeklődő hallgatók számára: vajda@lit.u-szeged.hu, katotun@lit.u-szeged.hu, illetve a helyi diákköri felelősöktől lehet érdeklődni.

 (1)

A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának hallgatói közül 136 fő nevezett a XXXII. OTDK 6 szekciójában. A részt vevő hallgatók nevezési és részvételi díjának fedezésére a kari TDT vezetés pályázatot nyújtott be az NTP-OTDKR-14 kódszámú pályázati kiírásra.

 

(2)

A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara 6 diákkör közreműködésével pályázatot nyújtott be a Nemzeti Tehetségprogram NTP-TDK-14 kódszámú tehetséggondozó pályázatára. A pályázatban tervezett tevékenységek (kiadványok, hallgatói kutatás, tudományos ülések, tanácskozások) megvalósításával a diákköri munkában részt vevő tehetséges hallgatók munkáját igyekszünk segíteni.

 

(3)

A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara 3 479 000 forint támogatást nyert az NTP-OTDKR-14 kódszámú tehetséggondozó pályázat keretében. A támogatást a XXXII. OTDK-n részt vevő hallgatók nevezési és részvételi díjainak fedezésére fordítjuk.

 

(4)

A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának diákkörei 1.1 millió forint támogatást nyertek az NTP-TDK-13 kódszámú tehetséggondozó pályázat keretében. A pályázatban tervezett tevékenységek (kiadványok, hallgatói kutatás, tudományos ülések, tanácskozások) megvalósításával a kari tudományos diákköri munkában résztvevő tehetséges hallgatók munkáját igyekszünk segíteni. 

TDK-felolvasások 2014/2015. I. félév


Francia diákkör:

- december 4. 14.30, Zolnai terem

Germanisztika:
- november 13.

Hispanisztika:
- november 19., 15.30

Kommunikáció- és médiatudomány:

- december 1. 18.00

Nyelvészet(a magyar, a finnugor és az elméleti nyelv. program):

- november 26.

Összehasonlító irodalomtudomány:

- november 19., 16.00, Vajda terem. Felhívás letöltése

Pszichológia

- december 3., 12.00, Kari Konferenciaterem és Várkonyi terem. Felhívás letöltése

Régészet:
- november 19.

Szociológia:
- október 30, 18:00. PE 11/A

Történész:
- november 28, 9.00, Wittman terem. Felhívás letöltéseA listát folyamatosan frissítjük!


 Az SZTE BTK Tudományos diákköreinek működési szabályzata


A szegedi bölcsészkari hallgatók OTDK eredményei 2005-2013


NTP-TDK-13


Az NTP-TDK-11-B tehetséggondozás program beszámolói

Móra Szakkollégium