Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar  Ahol tudás és szándék találkozik

Kutatás/Tudomány  --  Doktori iskolák

Doktori iskolák

A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának
doktori iskolái

Gyorslinkek

I. Irodalomtudományi Doktori Iskola

II. Történelemtudományi Doktori Iskola

III. Nyelvtudományi Doktori Iskola

IV. Neveléstudományi Doktori Iskola

V. Málnás Bartók György Filozófiai Doktori Iskola

I. Irodalomtudományi Doktori Iskola

Iskolavezető: Dr. Szőke Katalin egyetemi tanár, DSc - kszoke@t-online.hu

Weboldal: http://www.arts.u-szeged.hu/idi

Doktori referens: Machan Eszter - machan@hung.u-szeged.hu


Az Irodalomtudományi Doktori Iskola programjai:


1.

Angol nyelvű irodalmak és kultúrák Európában és Észak-Amerikában

Programvezető: Prof. Dr. Szőnyi György Endre egyetemi tanár, DSc - geszonyi@hung.u-szeged.hu

2.

Antik irodalom

Programvezető: Dr. Nagyillés János egyetemi docens, CSc - nagyillesjanos@gmail.com

3.

Francia irodalom

Programvezető: Prof. Dr. Penke Olga egyetemi tanár, DSc - polga@lit.u-szeged.hu

4.

Irodalomelmélet

Programvezető: Dr. Török Ervin egyetemi docens - et51ma@yahoo.com

5.

Klasszikus magyar irodalom

Programvezető: Prof. Dr. Szajbély Mihály egyetemi tanár, DSc - szajbely@hung.u-szeged.hu

6.

Modern magyar irodalom

Programvezető: Dr. Virág Zoltán egyetemi docens, PhD - viragz@arts.u-szeged.hu

7.

Német nyelvű irodalmak

Programvezető: Prof. Dr. Csúri Károly egyetemi tanár, DSc - k.csuri@lit.u-szeged.hu

8.

Neolatin irodalom

Programvezető: Prof. Dr. Szörényi László egyetemi tanár, DSc

9.

Olasz irodalom

Programvezető: Prof. Dr. Pál József egyetemi tanár, DSc - palzsf@lit.u-szeged.hu

10.

Orosz irodalom

Programvezető: Prof. Dr. Szőke Katalin egyetemi tanár, DSc - szoke@hung.u-szeged.hu

11.

Összehasonlító irodalomtudomány

Programvezető: Dr. Fogarasi György egyetemi docens - fogarasi@hung.u-szeged.hu

12.

Régi magyar irodalom

Programvezető: Prof. Dr. Balázs Mihály egyetemi tanár, DSc - rotonde@freemail.hu
II. Történelemtudományi Doktori Iskola

Iskolavezető: Prof. Dr. Koszta László egyetemi tanár, DSc - koszta@hist.u-szeged.hu

Weboldal: http://www.arts.u-szeged.hu/tdi

Doktori referens: Deákné Seres Anikó - saniko@hist.u-szeged.hu


A Történelemtudományi Doktori Iskola programjai:

1.

Antikvitás

Programvezető: Prof. Dr. Wojtilla Gyula egyetemi tanár, DSc - wojtilla@antiq.u-szeged.hu

2.

Medievisztika

Programvezető: Dr. Almási Tibor habil. egyetemi docens, PhD - almasit@hist.u-szeged.hu

3.

Modernkor

Programvezető: Dr. Papp Sándor habil. egyetemi docens - papps@hist.u-szeged.hu
III. Nyelvtudományi Doktori Iskola

Iskolavezető: Prof. Dr. Kenesei István egyetemi tanár, DSc - kenesei@lit.u-szeged.hu

Weboldal: http://www.arts.u-szeged.hu/nydi/


A Nyelvtudományi Doktori Iskola programjai:

1.

Altajisztika

Programvezető: Prof. Dr. Róna-Tas András MHAS, professor emeritus - aronatas3@t-online.hu

Doktori referens: Prof. Dr. Róna-Tas András MHAS, professor emeritus - aronatas3@t-online.hu

2.

Angol alkalmazott nyelvészet

Programvezető: Prof. Dr. Kontra Miklós egyetemi tanár, DSc - kontra@lit.u-szeged.hu

Doktori referens: Dr. Zsigri Gyula adjunktus, PhD - zsigri@hung.u-szeged.hu

3.

Elméleti nyelvészet

Programvezető: Dr. Németh T. Enikő habil. egyetemi docens, CSc - nemethen@hung.u-szeged.hu

Doktori referens: Dr. Németh T. Enikő habil. egyetemi docens, CSc - nemethen@hung.u-szeged.hu

4.

Finnugor nyelvészet

Programvezető: Prof. Dr. Bakró-Nagy Marianne egyetemi tanár, DSc - bakro@nytud.hu

Doktori referens: Dr. Sipőcz Katalin docens, PhD - sipocz@hung.u-szeged.hu

5.

Francia nyelvészet

Programvezető: Dr. Gécseg Zsuzsanna egyetemi docens, PhD - gecsegz@lit.u-szeged.hu

Doktori referens: Dr. Gécseg Zsuzsanna egyetemi docens, PhD - gecsegz@lit.u-szeged.hu

6.

Magyar nyelvészet

Programvezető: Dr. Forgács Tamás habil. egyetemi docens, CSc - forgacs@hung.u-szeged.hu

Doktori referens: Dr. Schirm Anita adjunktus, PhD - schirmanita@gmail.com

7.

Német nyelvészet

Programvezető: Prof. Dr. Bassola Péter egyetemi tanár, DSc - bassola@lit.u-szeged.hu

Doktori referens: Rauzs Orsolya tanársegéd - rauzs@lit.u-szeged.hu

8.

Orosz nyelvészet

Programvezető: Dr. Bibok Károly egyetemi docens, CSc - kbibok@lit.u-szeged.hu

Doktori referens: Dr. Bibok Károly egyetemi docens, CSc - kbibok@lit.u-szeged.hu

9.

Történeti szlavisztika

Programvezető: Prof. Dr. Kocsis Mihály egyetemi tanár, DSc - kocsism@lit.u-szeged.hu

Doktori referens: Dr. Balázs L. Gábor docens, PhD - gbalazs@lit.u-szeged.hu
IV. Neveléstudományi Doktori Iskola

Iskolavezető: Prof. Dr. Csapó Benő egyetemi tanár, DSc - csapo@edpsy.u-szeged.hu

Weboldal: http://www.edu.u-szeged.hu/phd/

Doktori referens: Dombóváriné Dr. Korom Erzsébet docens, DSc - korom@edpsy.u-szeged.hu


A Neveléstudományi Doktori Iskola programjai:

1.

Oktatáselmélet

Programvezető: Prof. Dr. Csapó Benő egyetemi tanár, DSc - csapo@edpsy.u-szeged.hu

2.

Pedagógiai értékelés

Programvezető: Prof. Dr. Vidákovich Tibor egyetemi tanár - vidakovich@edpsy.u.szeged.hu

3.

Információs és kommunikációs technológiák az oktatásban

Programvezető: Dr. Molnár Gyöngyvér habil. docens, PhD - gymolnar@edpsy.u-szeged.hu

4.

Egészségnevelés

Programvezető: Dr. Barabás Katalin habil. docens, PhD - bar@nepsy.szote.u-szeged.hu

5.

Az oktatás és a nevelés pszichológiai és kognitív idegtudományi kérdései

Programvezető: Dr. Szokolszky Ágnes habil. docens, PhD - szokolszky@axelero.hu

6.

Történeti pedagógia, neveléstörténet

Programvezető: Prof. Dr. Pukánszky Béla egyetemi tanár, DSc - pukanszkyb@t-online.hu
V. Málnási Bartók György Filozófiai Doktori Iskola

Iskolavezető: Prof. Dr. Csejtei Dezső egyetemi tanár, DSc - cse@philo.u-szeged.hu

Weboldal: http://www2.arts.u-szeged.hu/philo/

Doktori referens: Dr. Mogyoródi Emese egyetemi docens, PhD - mogyorodi.emese@upmail.hu


A Málnási Bartók György Filozófiai Doktori Iskola programjai:

1.

Metafizika és metakritika

Programvezető: Prof. Dr. Csejtei Dezső egyetemi tanár, DSc - cse@philo.u-szeged.hu

2.

Etika, társadalom- és alkalmazott filozófia

Programvezető: Dr. Tóth János habil. egyetemi docens, PhD - jtoth@philo.u-szeged.hu

3.

Művészetfilozófia

Programvezető: Prof. Dr. Gyenge Zoltán egyetemi tanár, DSc - gye@philo.u-szeged.hu