Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar  Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanulmányi Osztály

Tanulmányi Osztály


A fogadó munkatársunk a fogadószobában személyes ügyintézést végez, kérjük ebben az időben telefonon ne keressék.

A Tanulmányi Osztály munkatársai és beosztásuk

NÉV ÉS
ELÉRHETŐSÉG
TANULMÁNYI ÜGYEK FOGADÓÓRA

Dr. Kothencz Mihály
osztályvezető

Email: kothencz@arts.u-szeged.hu

Telefon: 62/544-364

 • BA, MA szakos képzési információk,
 • részismereti képzés,
 • felvételi vizsgák,
 • hallgatói tanulmányi tájékoztatás,
 • beiratkoztatás feladatai,
 • kari tanrendi kérdések,
 • TVSZ és kari Ügyrenddel kapcsolatos kérdések,
 • tanári záróvizsgák,
 • PhD felvételi és hallgatói ügyek,
 • hallgatói kérelmek,
 • diplomaosztók szervezése,
 • tantermek órarendi beosztása és egyéb igénybevételek
hétfőtől csütörtökig 9:30-11:30

Farkas Katalin
osztályvezető-helyettes

Email: vargane@arts.u-szeged.hu

Telefon: 62/544-438

 • költségtérítéses besorolás-átsorolás,
 • felvételi jelentkezéssel kapcsolatos információk,
 • hallgatói tantervi teljesítések ellenőrzése,
 • abszolutórium kiadása (lezárás),
 • kreditpótlás MA szakon,
 • Oklevél másodlat kiadása

csütörtök 9:30-11:30

Gál Gyula
rendszergazda

Email: galgy@primus.arts.u-szeged.hu

 • a Tanulmányi Osztály számítógépes hálózatának üzemeltetése és karbantartása
 • szoftver-frissítések
 • a Tanulmányi Osztály honlapjának frissítése

hétfő 8:00-10:00
csütörtök 8:00-10:00

Henn Zsófia
tanulmányi előadó

Email: zsofihenn@arts.u-szeged.hu

Telefon: 62/544-281

 • nyelvvizsgák ellenőrzése
 • Köztársasági ösztöndíj
 • elektronikus leckekönyv és egyéb igazolások kiadása

hétfő 9:30-11:30

szerda 13:30-15:00

Matkó Betti
tanulmányi előadó

Email: matko@primus.arts.u-szeged.hu

Telefon: 62/544-280

 • kreditátvitel,
 • záróvizsga
 • oklevél-igénylés (hóközi diploma igénylése),
 • átemelési kérelem
 • hallgatói jogviszony megszüntetése

kedd 9:30-11:30

Sas Gabriella
tanulmányi előadó

Email: sasgabi@primus.arts.u-szeged.hu

Telefon: 62/544-363

 • hallgatói tantervi teljesítések ellenőrzése,
 • abszolutórium kiadása (lezárás),
 • elbocsátás,
 • Europass oklevél,
 • beérkező Erasmus hallgatók ügyintézése,
 • külföldi, határontúli hallgatók adategyeztetése, adatellenőrzése,
 • kedvezményes vizsgarend,
 • utólagos jegyrögzítés

szerda 9:30-11:30


Szélné Kafka Erika
tanulmányi előadó

Email: kafka@arts.u-szeged.hu

Telefon: 62/544-819

 • kedvezményes tanulmányi rend,
 • passzív félév,
 • költségtérítéses (önköltséges) hallgatók problémái (kivetés, részletfizetés, törlés),
 • tanítási gyakorlat

hétfő 13:30-15:00

péntek 9:30-13:00


Györgyeyné Login

Adrienne
ETR referens

Email: login@primus.arts.u-szeged.hu

Telefon: 62/544-164

 • ETR-es problémák,
 • diákhitel,
 • átvétel,
 • szakváltás,
 • szakleadás,
 • tagozatváltás,
 • szakosodás, szakosodásváltás,
 • utólagos kurzusfelvétel, utólagos kurzusleadás
 • előfeltétel-hiányos kurzusok felvétele

kedd 13.30-15.00
csütörtök 13:30-15:00

Dr. Szántó Richárd
a Tanulmányi Bizottság elnöke

Email: szanto@hist.u-szeged.hu

 • a hallgatók tanulmányi ügyeivel kapcsolatos I. fokú határozatok meghozatala (kreditátviteli határozatok, előzetes kreditátviteli határozatok, átvételi határozat, kedvezményes tanulmányi rend, kedvezményes vizsgarend), tagozatváltási, szakváltási, szakosodás váltási, jogviszony megszüntetési határozatok.

kedd 12.00-13.00

péntek 9.30-10.00

11.30-12.00