Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar  Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Intézetek, tanszékek, központok

Intézetek, tanszékek, központok

Angol-Amerikai Intézet

Angol Tanszék

Amerikanisztika Tanszék

Angoltanár-képző és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék

Germán Filológiai Intézet

Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet

Altajisztikai Tanszék
Általános Nyelvészeti Tanszék
Finnugor Nyelvtudományi Tanszék
Klasszika-Filológia és Neolatin Tanszék
Magyar Nyelvészeti Tanszék
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék
Magyar Irodalmi Tanszék
Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék
Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék
Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék


Romanisztika Intézet

Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Hispanisztika Tanszék


Neveléstudományi Intézet

Pszichológiai Intézet

Kognitív és Neuropszichológiai Tanszék
Szociál- és fejlődéspszichológiai Tanszék
Személyiség- Klinikai és Egészségpszichológiai Tanszék


Szláv Intézet

Orosz Filológiai Tanszék
Szláv Filológiai Tanszék


Társadalomtudományi Intézet

Filozófia Tanszék
Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék
Szociológia Tanszék
Vallástudományi Tanszék


Történeti Intézet

Bizantinológia és Középlatin Filológia Tanszéki Csoport
Középkori Egyetemes Történeti Tanszék
Középkori és Kora újkori Magyar Történeti Tanszék
Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszék
Ókortörténeti Tanszék
Régészeti Tanszék
Történeti Segédtudományok Tanszék
Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszék
Új és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszék


Hungarológia és Közép-Európa Tanulmányok Nemzetközi Oktatási Központ
Fordító- és Tolmácsképző Központ