Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar  Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Alapítványok

Alapítványok

A "Szegedi Germanisztikáért" Alapítvány

Közhasznú alapítvány
Kuratórium elnöke: Dr. Bernáth Árpád
Kapcsolattartó e-mail címe: nemedi@lit.u-szeged.hu
Tel.: +36 (62) 544-829
Adószám: 18456217-1-06
Bankszámlaszám: 11735005-20453826
Alakulás éve: 1995

Hozzájárulni széles látókörű, alaposan képzett, már pályájuk kezdetén értékes tapasztalatokkal rendelkező germanisták szegedi képzéséhez. Fiatal, illetve pályakezdő germanisták hazai és külföldi tanulmányainak, kutatómunkájának, tudományos előrejutásának ösztöndíjakkal történő támogatása. Szegedi germanisták külföldi konferenciákon való részvételének támogatása. Germanisztikai kiadványok, publikációk támogatása (Studia Poetica, Acta Germanica). A kutatás működési feltételeit megteremtő és javító infrastrukturális beruházások. Más egyetemekkel való szakmai kapcsolatok fejlesztése: közös kutatási programok és rendezvények, hallgatói szemináriumok és konferenciák támogatása, meghívott oktatók tiszteletdíjának fizetése.

 

Alapítvány az Altajisztikai és Turkológiai Stúdiumok Támogatására

Kuratórium elnöke: Prof. Ivanics Mária, tanszékvezető, egyetemi tanár
Kapcsolattartó: res13986@helka.iif.hu
Honlap: http://www.alt.u-szeged.hu/index.php/altajisztikai-tanszek/alapitvany
Adószám: 18460746-1-06
Alakulás éve: 1998

Az altajisztikai és turkológiai stúdiumok támogatása. Ösztönzi azokat az oktatókat, akik szakterületükön kiváló eredményeket érnek el, támogatja külföldi konferenciákon való részvételüket és kutatásaikat. Hozzájárul a szak iránt kiemelkedő érdeklődést mutató hallgatók törökországi illetve kazahsztáni nyári egyetemeken való nyelvtanulásának költségeihez, támogatja a fontosabb szótárak és szakkönyvek beszerzését. Finanszírozza külföldi oktatók meghívását.

 

Magyar Hermann Hesse Alapítvány

Közhasznú alapítvány
Kuratórium elnöke: Dr. Horváth Géza
Kapcsolattartó e-mail címe: nemedi@lit.u-szeged.hu
Tel.: +36 (62) 544-829
Adószám: 18476325-1-06
Bankszámlaszám: 11600006-00000000-18855410
Alakulás éve: 2006

Hermann Hesse művei magyar nyelvű kiadásainak elősegítése; Pályázatok kiírása Hermann Hesse műveinek fordítására és Hermann Hesse szellemiségében született művek kiadására; Hermann Hesse magyar nyelvre lefordított művei és a róla szóló magyar nyelvű - magyar szerző idegen nyelven írt - irodalom bibliográfiájának elkészítése, annak elektronikus formában történő közlése és folyamatos frissítése; Hermann Hesse munkásságával kapcsolatos irodalomtörténeti kutatás elősegítése. Nemzetközi Hermann Hesse társaságokkal és alapítványokkal való kapcsolat ápolása, Hermann Hesse munkásságát feldolgozó és méltató tudományos ismeretterjesztő és művészeti rendezvények elősegítése meghívott előadók bevonásával, az elhangzott és kiállított anyagok publikálásának támogatása; Hermann Hesse életének és munkásságának népszerűsítése; a kutatás működési feltételeit megteremtő és javító infrastrukturális beruházások támogatása.

 

Pompeji Alapítvány

Közhasznú alapítvány
Kuratórium elnöke: Odorics Ferenc
Kapcsolattartó: Füzi Izabella (fuziza@yahoo.com)
Adószám: 19085074-1-06
Bankszámlaszám: 10201006-50074868
Alakulás éve: 2005

- az Apertúra folyóirat és az Apertúra Könyvek sorozat kiadója
- a deKon-könyvek kiadója
- irodalmi és a mozgóképkultúrával kapcsolatos rendezvények szervezése és lebonyolítása
- irodalomtudományi és filmelméleti háttérkutatások támogatása
- kulturális rendezvények szervezése
- kulturális együttműködés a dél-alföldi régió határmenti országaival