Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar  Ahol tudás és szándék találkozik

Kapcsolataink

CHOREOMUNDUS

A tánc mint tudás, gyakorlat és kulturális örökség - Erasmus Mundus integrált, nemzetközi MA program a Szegedi Tudományegyetemen

A CHOREOMUNDUS elnevezésű négy féléves, nappali tagozatos program, az EU Erasmus Mundus programja által támogatott nemzetközi Mesterkurzus, amelynek témája a tánc, mint tudás, gyakorlat és kulturális örökség. Az oktatás nyelve angol, helyszínei: Norvégia, Franciaország, Nagy-Britannia és Magyarország. A kurzus a tánccal és más mozgásrendszerekkel (rítusokkal, harcművészetekkel, játékokkal és a hagyományos színházzal), mint szellemi kulturális örökséggel foglalkozik az etnokoreológia, a táncantropológia, a táncelmélet és az örökségkutatás tág diszciplináris keretében.

Az egyedülálló program gazdája egy négy egyetemet tömörítő társulás: a Norvég Műszaki és Tudományegyetem Trondheimban (NTNU), mint konzorciumvezető, a Blaise Pascal Egyetem Clermont-Ferrand-ban (UBP), a Szegedi Tudományegyetem (SZTE), a Roehampton Egyetem Londonban (URL), mint konzorciumi tagok. A kurzus ezen egyetemek már meglévő mesterkurzusaira épül, vezetői Egil Bakka, Georgiana Wierre-Gore, Felföldi László és Andrée Grau, a táncetnológia, ill. a táncantropológia tanárai a felsorolt egyetemeken. A kurzuson tanító többi tanár a Szegedi Egyetemen: Prof. Dr. Barna Gábor, Dr. Fügedi János, Dr. Kovács Gábor és Dr. Varga Sándor.

A 2012 szeptemberében indult programnak 16 ösztöndíjas és 1 önfinanszírozott hallgatója van, 10 Európán kívüli országból és 7 Európából. A hallgatók a norvégiai és franciaországi félév után, a harmadikat Magyarországon, Szegeden töltik, s a negyedik folyamán, Londonban írják meg diplomamunkájukat. Ennek megfelelően a 4 egyetem rektorai által aláírt közös diplomát kapnak.

A CHOREOMUNDUS célja, hogy:

- továbbfejlessze a tánckutatásban meglévő nemzetközi, összehasonlító, alkalmazott és gyakorlati szemléletet;
- segítse a hallgatókat a szellemi örökség jelentőségének megértésében a 21. század kulturális sokszínűségében;
- módszereket és eszközöket ajánljon a hallgatóknak a világ szellemi kulturális örökségének védelméhez;
- felkészítse a hallgatókat a kulturális-, az örökség- és a turisztikai iparban való elhelyezkedésre, beleértve a kultúra terjesztésével foglalkozó művelődési, múzeumi és oktatási intézményeket mind helyi, mind regionális, s mind nemzeti szinteken;
- előkészítse a hallgatókat a doktori kutatások végzésére.

Bővebb információk a program lebonyolításáról, az ösztöndíj lehetőségekről és a jelentkezés módjáról a következő honlapon találhatók: http://www.choreomundus.org