Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar  Ahol tudás és szándék találkozik

Információk  --  Felvételizőknek  --  MA felvételi  --  Mesterszakok bemeneti követelményei  --  Tanári mesterszakok bemeneti követelményei

Tanári mesterszakok bemeneti feltételei

Angoltanár


Képzési idő:

 • alapképzés szerint: 4 félév
 • egyéb szakképzettségek esetén 5, illetve 2 félév


Kredit-szám:
120


Szakképzettség:
okleveles angoltanár


Belépési feltételek:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:

 • anglisztika alapszak, főiskolai angol nyelvtanári szak, angol nyelv és irodalomtanári főiskolai szak, angol nyelv és irodalomtanári egyetemi szak, amerikanisztika szak, anglisztikai mesterszak, amerikanisztikai mesterszak

A bementhez megadott feltételekkel elfogadott alapszakok, illetve kreditkövetelmények:

 • bármely alapszakon az angol alapszak 50 kredites tanári megalapozásának teljesítése
 • bementi feltétel: angol felsőfokú C típusú államilag elismert nyelvvizsga

Az előbbi pontban meghatározott ismeretkörökben szerzett kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. Törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.


Finanszírozási forma:

 • Államilag támogatott
 • Költségtérítéses


Elérhetőségek (tanszéki honlap, e-mail):

 

Etikatanár


Képzési idő: 5 félév (az 5. félév közoktatási vagy felnőttképző intézményben eltöltött kötelező gyakorlat)


Kredit-szám: 150


Szakképzettség: okleveles etikatanár


Belépési feltétel:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:

 • Szabad bölcsészet alapképzési szak etika szakirányokon.
 • Az alapképzési szakon szerezhető szakképzettséghez az általánosan kötelező és a szakspecifikus ismeretkörökből legalább 120 kreditettel kell rendelkezni, illetve az alapképzési szakon - a tanári szak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott kivételekkel - a legalább két féléven át biztosított, a tanári felkészítést megalapozó, pályaorientációt segítő pedagógiai, pszichológiai jellegű tantárgyak követelményeinek teljesítésével legalább 10 kreditet fel kell tudni mutatni.

Más figyelembe vehető alapképzési szakok:

 • Más képzési szakokon szerzett diploma esetén az adott képzési program alapján elismerhető legalább 50 kredit értékű etikával kapcsolatos ismeret: logika, filozófiai alapozó, filozófiatörténeti alapozó, propedeutika, szakszövegolvasás, módszertani alapozó, filozófiatörténet, elmefilozófia, vallásfilozófia, a társadalmi nemek filozófiája, orvosi etika, üzleti etika vagy környezeti filozófia és más ismeretkörökön belül folytatott az etika szempontjából releváns tanulmányok.
 • A hiányzó krediteket (legfeljebb 20 kredit) a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

Az előbbi pontban meghatározott ismeretkörökben szerzett kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. A kritérium ismeretkörök az alapképzésből hozott ismeretek egyeztetése után az SZTE Szabad bölcsészet/etika BA hálótervéből vehetők fel, és egyéni tanrenddel pótolhatók.


Finanszírozási forma:

 • Államilag támogatott
 • Költségtérítéses

SZTE BTK Filozófia Tanszék

 

Filozófiatanár


Képzési idő: 5 félév (az 5. félév közoktatási vagy felnőttképző intézményben eltöltött kötelező gyakorlat)


Kredit-szám: 150


Szakképzettség: okleveles filozófiatanár


Belépési feltétel:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:

 • Szabad bölcsészet alapképzési szak, filozófia, etika, esztétika szakirányokon.
 • Az alapképzési szakon szerezhető szakképzettséghez az általánosan kötelező és a szakspecifikus ismeretkörökből legalább 120 kreditettel kell rendelkezni, illetve az alapképzési szakon - a tanári szak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott kivételekkel - a legalább két féléven át biztosított, a tanári felkészítést megalapozó, pályaorientációt segítő pedagógiai, pszichológiai jellegű tantárgyak követelményeinek teljesítésével legalább 10 kreditet fel kell tudni mutatni.

más figyelembe vehető alapképzési szakok:

 • Más képzési szakokon szerzett diploma esetén az adott képzési program alapján elismerhető legalább 50 kredit értékű filozófiai ismeret: logika, filozófiai alapozó, filozófiatörténeti alapozó, propedeutika, szakszövegolvasás, módszertani alapozó, filozófiatörténet, kortárs filozófia, ismeretelmélet, nyelvfilozófia, metafizika, politikai filozófia, társadalomfilozófia, etika, esztétika, elmefilozófia, történelemfilozófia, tudományfilozófia, vallásfilozófia, a társadalmi nemek filozófiája, orvosi etika, üzleti etika vagy környezeti filozófia és más ismeretkörökön belül folytatott filozófiailag releváns tanulmányok.
 • A hiányzó krediteket (legfeljebb 20 kredit) a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

Az előbbi pontban meghatározott ismeretkörökben szerzett kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. A kritérium ismeretkörök az alapképzésből hozott ismeretek egyeztetése után az SZTE Szabad bölcsészet/filozófia/esztétika/etika BA hálótervéből vehetők fel, és egyéni tanrenddel pótolhatók.


Finanszírozási forma:

 • Államilag támogatott
 • Költségtérítéses

SZTE BTK Filozófia Tanszék

 

Franciatanár


Képzési idő: 5 félév


Kredit-szám: 150


Szakképzettség: okleveles franciatanár


Belépési feltétel:

Előzményként elfogadott alapszakok, kritérium ismeretkörök és kreditértékek:

a) a bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapszakok

aa) romanisztika alapképzési romanisztika szak francia szakirány, 180 kredit

ab) franciatanári főiskolai szak (3 éves [egyszakos], illetve 4 éves [szakpáros] képzés, kreditrendszer előtti vagy kredites képzési forma)

ac) francia diszciplináris MA (180+ 120 kredit)

b) a bemenethez megadott feltételekkel elfogadott alapszakok, illetve kredit-követelmények.

ba) a Szegedi Tudományegyetem alapképzési romanisztika szak francia szakirányán elvégzett 50 kredites szakirányú francia minor szak (francia nyelv és kultúra középhaladóknak);

bb) a ba. pontban említett szakirányú francia minor szakkal egyenértékűnek elismerhető, más magyarországi vagy külföldi egyetem alapképzési romanisztika szak francia szakirányán elvégzett 50 kredites szakirányú francia minor szak, az SZTE BTK Kreditátviteli Bizottság véleményének figyelembevételével;

bc) a Szegedi Tudományegyetem vagy más magyarországi vagy külföldi egyetem alapképzési modern filológiai alapszakjai (romanisztika, germanisztika, anglisztika, stb.) és felsőfokú C nyelvvizsgával igazolt francia nyelvismeret, az SZTE BTK Kreditátviteli Bizottság véleményének figyelembevételével;


Finanszírozási forma:

 • Államilag támogatott
 • Költségtérítéses

SZTE BTK Francia nyelvi és irodalmi Tanszék


Latintanár


Képzési idő: 5 félév


Kredit-szám: 150


Szakképzettség: okleveles latintanár


Belépési feltétel:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az ókori nyelvek és kultúrák alapszak klasszika-filológia szakiránya.

A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási törvényben meghatározott - összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 50 kredit a korábbi tanulmányai szerint az ókori nyelvek és kultúrák alapképzési szak latin vagy (ó)görög szakirányának nyelvi, nyelvtudományi, irodalomtudományi és kultúratudományi ismeretköreiből második tanári szakképzettség választása esetén.

Az előző pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.


Finanszírozási forma:

 • Államilag támogatott
 • Költségtérítéses

SZTE BTK Klasszika-Filológiai Tanszék


Magyartanár


Képzési idő: 5 félév (az 5. félév közoktatási vagy felnőttképző intézményben eltöltött kötelező gyakorlat)


Kredit-szám: 150


Egyetemi vagy főiskolai szintű tanári szakképzettséggel rendelkezők számára:

 • egy szakon: 2 félév, 60 kredit

Szakképzettség: okleveles magyartanár


Belépési feltétel:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:

 • magyar nyelv és irodalom alapképzési szak, továbbá a főiskolai szintű magyar nyelv és irodalom szakok.
 • Az alapképzési szakon szerezhető szakképzettséghez az általánosan kötelező és a szakspecifikus ismeretkörökből legalább 120 kreditettel kell rendelkezni, illetve az alapképzési szakon - a tanári szak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott kivételekkel - a legalább két féléven át biztosított, a tanári felkészítést megalapozó, pályaorientációt segítő pedagógiai, pszichológiai jellegű tantárgyak követelményeinek teljesítésével legalább 10 kreditet fel kell tudni mutatni.

Más figyelembe vehető alapképzési szakok:

 • a modern filológia, a szabad bölcsészet és a történelem képzési ág alapszakjai, valamint az ókori nyelvek és kultúrák alapképzési szak – abban az esetben, ha a hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legalább 50 kredit a magyar alapképzési szak világirodalom, régi magyarországi irodalom, klasszikus magyar irodalom, modern magyar irodalom, irodalomelmélet, nyelvtörténet, finnugrisztika, nyelv és társadalom, kommunikáció szóban és írásban, helyesírás, fonetika, leíró magyar nyelvtan ismeretköreiből.
 • A hiányzó krediteket (legfeljebb 20 kredit erejéig) a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

Az előbbi pontban meghatározott ismeretkörökben szerzett kreditek teljesítésével
vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési
szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy
egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. A kritérium ismeretkörök az alapképzésből hozott ismeretek egyeztetése után az SZTE Magyar BA hálótervéből vehetők fel, és egyéni tanrenddel pótolhatók.


Finanszírozási forma:

 • Államilag támogatott
 • Költségtérítéses

SZTE BTK Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet


Mozgóképkultúra és médiaismeret tanár


Képzési idő: 4 félév


Kredit-szám: 40


Szakképzettség: okleveles mozgóképkultúra és médiaismeret tanár


Belépési feltétel:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:

 • - mozgóképkultúra- és médiaismeret BA .
 • Az alapképzési szakon szerezhető szakképzettséghez az általánosan kötelező és a szakspecifikus ismeretkörökből legalább 120 kredittel kell rendelkezni, illetve az alapképzési szakon - a tanári szak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott kivételekkel - a legalább két féléven át biztosított, a tanári felkészítést megalapozó, pályaorientációt segítő pedagógiai, pszichológiai jellegű tantárgyak követelményeinek teljesítésével legalább 10 kreditet fel kell tudni mutatni.

Más figyelembe vehető alapképzési szakok:

 • Az Oktatási Minisztérium által meghatározott műveltségi területekről érkező, a képesítési követelményekben az alábbi részletezésben foglaltak szerint igazolható előismeretek:
 • - szabad bölcsészet alapszak Filmelmélet és filmtörténet szakiránya vagy minorja (min. 50 kredit), kommunikáció- és médiatudomány szakiránya vagy minorja (min. 50 kredit); kommunikáció- és médiatudomány alapszak major vagy minor; korábbi kommunikáció szakos főiskolai vagy egyetemi szintű diploma, BA vagy MA filmtudományi, és/vagy filmtörténeti, filmelméleti diploma.
 • - olyan (főiskolai vagy egyetemi, BA vagy MA) tanár szakos diplomával rendelkező jelentkezők, akik az általános- és középiskolai mozgóképkultúra- és médiaismeret tantárgy tanítására egy minimum 120 órás képzés/tanfolyam keretében kvalifikálták magukat.

Az előbbi pontban meghatározott ismeretkörökben szerzett kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.


Finanszírozási forma:

 • Államilag támogatott
 • Költségtérítéses

SZTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék

 

Némettanár


Képzési idő: 5 félév

Egyetemi vagy főiskolai szintű tanári szakképzettséggel rendelkezők számára:

egy szakon: 2 félév, 60 kredit
 

Kredit-szám: 150 (kétszakos)


Szakképzettség: okleveles némettanár


Belépési feltétel:

Előzményként elfogadott alapszakok, kritérium ismeretkörök és kreditértékek:

 • A némettanár mesterszakra történő bejutásnál a felsőoktatási törvény 43. § (4) bekezdése, valamint az ehhez kapcsolódó 237/2006. (XI. 27.) Korm. Rendelet 35. és 36., valamint a 289/2005. (XII. 22.) Korm. Rendelet 12. §-a alapján járunk el.

A bemenet feltétel nélkül elfogadott alapszakjai:

 • A Szegedi Tudományegyetem alapképzési germanisztika szakja
 • Egyenértékűnek elismerhető, más magyarországi vagy külföldi egyetem alapképzési germanisztika szakja
 • A Szegedi Tudományegyetemen vagy egyenértékűnek elismerhető más magyarországi egyetem jelenlegi képzési formájában szerzett német szakos tanári diploma
 • A fenti előfeltételek mellett még a tanárszakhoz előírt 10 kredit pedagógiai-pszichológiai előkészítő modul teljesítése
 • Főiskolai

A bemenet megadott feltételekkel elfogadott alapszakjai, illetve kreditkövetelményei:

 • A Szegedi Tudományegyetem alapképzési germanisztika szakán elvégzett 50 kredites specializáció vagy 50 kredites szakirányú német minor szak és felsőfokú C nyelvvizsga német nyelvből.
 • Egyenértékűnek elismerhető, más magyarországi vagy külföldi egyetem alapképzési germanisztika szakán elvégzett 50 kredites specializáció vagy 50 kredites szakirányú német minor szak/német nemzetiségi szakirány és felsőfokú C nyelvvizsga német nyelvből.
 • A fenti előfeltételek mellett még a tanárszakhoz előírt 10 kredit pedagógiai-pszichológiai előkészítő modul teljesítése

Az előbbi pontban meghatározott ismeretkörökben szerzett kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.


Finanszírozási forma:

 • Államilag támogatott
 • Költségtérítéses

SZTE BTK Germán Filológiai Intézet


Olasztanár


Képzési idő: 2-5 félév (az 5. félév kötelező oktatási gyakorlat)


Kredit-szám: az előképzettségtől függően összkredit: 60-150; olasz szakmai kreditek: 30-50; pl.:

 • Romanisztika alapképzési szak (BA) olasz szakirányú szakképzettséggel rendelkezők számára:
 • szakpáron: 5 félév, összkredit 150, olasz szakmai: 40 kredit

Főiskolai szintű olasztanári szakképzettséggel rendelkezők számára:

 • egy szakon: 2 félév, 60 kredit, olasz szakmai: 30 kredit
 • szakpáron: 3 félév, 90 kredit, olasz szakmai: 30 kredit

Mesterszintű, de eltérő szakon szerzett tanári végzettséggel (további belépési feltételekkel):

 • egy szakon:2 félév, 60 kredit, olasz szakmai: 40 kredit.

Szakképzettség: okleveles olasztanár


Belépési feltételek:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:

 • romanisztika alapképzési szak olasz szakiránnyal, főiskolai szintű olasz nyelv és irodalom, olasz nyelvtanár szakok, olasz diszciplináris MA.

Más figyelembe vehető alapképzési szakok illetve ismeretanyag:

 • a) az olasz minor szak – abban az esetben, ha a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legalább 50 kredit a romanisztika alapképzési szak olasz szakirányának nyelvtudományi, irodalomtudományi és kultúratudományi ismeretköreiből;
 • b) felsőfokú C típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga olasz nyelvből, valamint az olasz irodalom, nyelv és kultúra kritérium ismeretkörei alapján kialakított, minimálisan az olasz minor szaknak megfeleltethető (mintegy min. 50 kreditértékű) tudás, vagy más képzésben szerzett olyan 50 kredit melyről a jelölt olasz nyelven képes számot adni szóbeli kompetenciavizsgálaton.
 • A hiányzó krediteket (legfeljebb 20 kredit erejéig) a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg lehet szerezni.

Az előbbi pontban meghatározott ismeretkörökben szerzett kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.


Finanszírozási forma:

 • Államilag támogatott
 • Költségtérítéses

SZTE BTK Olasz Nyelvi és irodalmi Tanszék


Orosztanár


Képzési idő és kreditszám:

Orosz BA alapszakkal párosított egyéb BA alapszak esetén: 5 félév, 150 kredit

Orosz MA-fokozatú nem tanári szakképzettség után: 3 félév, 90 kredit

Főiskolai szintű orosztanári szakképzettség birtokában: 3 félév, 90 kredit

Újabb tanári mesterfokozatú szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben:

a) tanári szakon szerzett mesterfokozat birtokában: 2 félév, 60 kredit

b) egyetemi szintű tanári szakképzettségtől eltérő tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben, egyetemi szintű tanári szakképzettség birtokában: 2 félév, 60 kredit

Újabb tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben: egyetemi vagy főiskolai szintű tanári szakképzettségtől eltérő tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben: a főiskolai szintű tanári szakképzettség esetén: 3 félév, 90 kredit


Szakképzettség: okleveles orosztanár


Belépési feltétel:

A bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapszakok:

 • Szlavisztika alapszak orosz szakirány
 • Főiskolai szintű orosz tanári szak
 • Orosz nyelv és irodalom szakos MA
 • Az alapszakon szerezhető szakképzettséghez az általánosan kötelező és a szakspecifikus ismeretkörökből legalább 120 kredittel kell rendelkezni, illetve az alapképzési szakon - a tanári szak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott kivételekkel - a legalább két féléven át biztosított, a tanári felkészítést megalapozó, pályaorientációt segítő pedagógiai, pszichológiai jellegű tantárgyak követelményeinek teljesítésével legalább 10 kreditet fel kell tudni mutatni.

A bemenethez megadott feltételekkel elfogadott alapszakok, illetve kreditkövetelmények:

 • Bármely alapszak az 50 kredites orosz minorszakkal párosítva és felsőfokú C orosz nyelvvizsgával.
 • Bármely alapszak és felsőfokú C típusú nyelvvizsgával igazolt orosz nyelvismeret, az SZTE BTK Kreditátviteli Bizottsága által elismert legalább 30 kredit szakterületi ismeret az 50 kredites orosz minor szak követelményeiből.
 • Bármely egyetemi (5 éves) vagy főiskolai (4 éves) nyelvszakos tanári oklevél és felsőfokú C típusú nyelvvizsgával igazolt orosz nyelvismeret, az SZTE BTK Kreditátviteli Bizottság által elismert legalább 30 kredit szakterületi ismeret az 50 kredites orosz minor szak követelményeiből.
 • A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

Finanszírozási forma:

 • Államilag támogatott
 • Költségtérítéses

SZTE BTK Szláv Intézet


Pedagógiatanár


Képzési idő: 5 félév (az 5. félév közoktatási vagy felnőttképző intézményben eltöltött kötelező gyakorlat)


Kredit-szám: 150


Egyetemi vagy főiskolai szintű tanári szakképzettséggel rendelkezők számára:

 • egy szakon: 2 félév, 60 kredit
 • szakpáron: 3 félév, 90 kredit

Szakképzettség: okleveles pedagógiatanár


Belépési feltétel:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:

 • pedagógia alapképzési szak, továbbá az andragógia, pszichológia, szociálpedagógia alapképzési szakok vagy a szabad bölcsészet alapképzési szak filozófia szakiránya.
 • Az alapképzési szakon szerezhető szakképzettséghez az általánosan kötelező és a szakspecifikus ismeretkörökből legalább 120 kreditettel kell rendelkezni, illetve az alapképzési szakon - a tanári szak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott kivételekkel - a legalább két féléven át biztosított, a tanári felkészítést megalapozó, pályaorientációt segítő pedagógiai, pszichológiai jellegű tantárgyak követelményeinek teljesítésével legalább 10 kreditet fel kell tudni mutatni.

Más figyelembe vehető alapképzési szakok:

 • A második tanári szakképzettség esetén feltételekkel elfogadható a tanító és a gyógypedagógus alapképzési szak. A kritérium-ismeretköröket az 50 kredites Pedagógia specializáció alapvető témakörei adják: iskolán kívüli nevelés (3 kredit), neveléselmélet, nevelésfilozófia (6 kredit), oktatáselmélet (6 kredit), összehasonlító neveléstudomány (6 kredit), pedagógiai kutatásmódszertan (4 kredit). A bemenetként elfogadott alapszakokon szerzett kreditek alapjául szolgáló és a kritériumként megadott ismeretanyagot összevetve a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága bírálja el az elismerhető krediteket.
 • A hiányzó krediteket (legfeljebb 20 kredit erejéig) a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

Az előbbi pontban meghatározott ismeretkörökben szerzett kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. A kritérium ismeretkörök az alapképzésből hozott ismeretek egyeztetése után az SZTE Pedagógia BA hálótervéből vehetők fel, és egyéni tanrenddel pótolhatók.


Finanszírozási forma:

 • Államilag támogatott
 • Költségtérítéses

SZTE BTK Neveléstudományi Intézet


Spanyoltanár


Képzési idő: 5 félév (az 5. félév közoktatási vagy felnőttképző intézményben eltöltött kötelező gyakorlat)


Kredit-szám: 150


Egyetemi vagy főiskolai szintű tanári szakképzettséggel rendelkezők számára:

 • egy szakon: 2 félév, 60 kredit
 • szakpáron: 3 félév, 90 kredit

Szakképzettség: okleveles spanyoltanár


Belépési feltétel:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:

 • romanisztika alapképzési szak spanyol szakiránnyal, főiskolai szintű spanyol nyelv és irodalom, spanyol nyelvtanár szakok, spanyol diszciplináris MA
 • Az alapképzési szakon szerezhető szakképzettséghez az általánosan kötelező és a szakspecifikus ismeretkörökből legalább 120 kredittel kell rendelkezni, illetve az alapképzési szakon - a tanári szak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott kivételekkel - a legalább két féléven át biztosított, a tanári felkészítést megalapozó, pályaorientációt segítő pedagógiai, pszichológiai jellegű tantárgyak követelményeinek teljesítésével legalább 10 kreditet fel kell tudni mutatni.

Más figyelembe vehető alapképzési szakok:

 • a spanyol minor szak – abban az esetben, ha a hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legalább 50 kredit a romanisztika alapképzési szak spanyol szakirányának nyelvtudományi, irodalomtudományi és kultúratudományi ismeretköreiből, továbbá felsőfokú C típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga spanyol nyelvből.
 • A hiányzó krediteket (legfeljebb 20 kredit erejéig) a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

Az előbbi pontban meghatározott ismeretkörökben szerzett kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.


Finanszírozási forma:

 • Államilag támogatott
 • Költségtérítéses

SZTE BTK Hispanisztika Tanszék


Szerb-és nemzetiségiszerb-tanár


Képzési idő: két tanári szakon 4 +1 félév (az 5. félév iskolai gyakorlat)


Kredit-szám: 120 + 30 kredit


Egyetemi vagy főiskolai szintű tanári szakképzettséggel rendelkezők számára:

 • egy szakon: 2 félév, 60 kredit

Szakképzettség: okleveles szerb- és nemzetiségiszerb-tanár


Belépési feltétel:

A bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapszakok:

 • Szlavisztika alapszak, szerb szakirány
 • Az előző képzési rendszerben megszerzett szerb szakos tanárképző főiskolai vagy bölcsész szakos egyetemi diploma

A bemenethez megadott feltételekkel elfogadott alapszakok, illetve kredit-követelmények:

 • Bármely bölcsész alapszak, az 50 kredites szerb minorral párosítva

Finanszírozási forma:

 • Államilag támogatott
 • Költségtérítéses

SZTE BTK Szláv Filológiai Tanszék


Történelemtanár


Képzési idő: 5 félév


Kredit-szám: 120


Szakképzettség: okleveles történelem szakos tanár


Belépési feltétel:

1. Teljes kreditértékkel elfogadott

 • a 120 kredites történelem alapszak.
 • történelem szakos főiskolai tanári végzettség

2. Meghatározott alapszakok 50 kredites történelem-minorral teljesítve

 • bölcsészettudomány ( magyar, idegen nyelv, filozófia stb.)
 • társadalomtudomány ( szociológia, politológia stb.)
 • természettudomány ( földrajz, matematika stb.)

Valamennyi alapszak tanárképességére vonatkozó követelmény a 10 kredites pedagógia-pszichológia modul elvégzése.

3. Alapképzésben vagy főiskolai szintű képzésben szerzett pedagógus végzettség (pl. tanítók, szociálpedagógusok stb.).

4. Korábban szerzett egyetemi vagy főiskolai szintű tanárszakos diplomákkal. Esetükben, az 50 kredit szakmai előfeltétel teljesítése két féléves ún. részismereti képzésben kötelező.


Finanszírozási forma:

 • Államilag támogatott,
 • Költségtérítéses

SZTE BTK Történeti Intézet