Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar  Ahol tudás és szándék találkozik

Információk  --  Felvételizőknek  --  MA felvételi  --  Mesterszakok bemeneti követelményei  --  Bölcsész mesterszakok bemeneti követelményei

Bölcsész mesterszakok bemeneti feltételei

Altajisztika


Képzési idő: 4 félév


Kredit-szám: 120


Szakképzettség: okleveles altajisztika (turkológia) szakos bölcsész


Belépési feltétel:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:

 • a keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak altajisztika vagy török szakiránya.

A hallgatónak legalább 60 kredit értékű ismeretanyag szükséges ahhoz, hogy egyéb BA vagy MA diplomával léphessen be az Altajisztika (turkológia) MA képzésbe. A kredit megállapítása alapjául szolgáló ismereteket a felsőoktatási törvényben meghatározott módon kell beszámolni:

 • a) altajisztika vagy turkológia (50 kredit) (minor ill. specializáció)
 • b) a keleti népek története, művelődéstörténete (min. 4 kredit)
 • c) szabadon választott nyelvészeti stúdiumok (min. 6 kredit).

A b)-c) ismeretek esetében a történelem alapképzési szak vagy a magyar alapképzési szak elméleti nyelvészeti, illetve finnugor szakiránya vagy a szlavisztika alapképzési szak ismeretei beszámíthatók.

A mesterképzésbe felvételt lehet nyerni BA vagy MA diplomával és államilag elismert legalább középfokú C típusú (vagy azzal egyenértékű) török nyelvvizsga megszerzésével valamint 18 kredit összegyűjtésével a keleti népek története, művelődéstörténete (min. 4 kredit), a második török nyelv (min. 10 kredit), és bevezetés az altajisztikába (4 kredit) ismeretkörökből. A 18 kredit megállapításánál figyelembe vehetők azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A hiányzó krediteket (legfeljebb 18 kredit erejéig) a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.


Finanszírozási forma:

 • Államilag támogatott
 • Költségtérítéses

SZTE BTK Altajisztikai Tanszék


Amerikanisztika


Képzési idő: 4 félév


Kredit-szám: 120


Szakképzettség: okleveles amerikanisztika szakos bölcsész


Belépési feltétel:

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

 • Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: anglisztika alapképzési szak.
 • A bemenethez a 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok: a magyar, a történelem, a szabad bölcsészet, germanisztika, romanisztika, romológia, szlavisztika, informatikus könyvtáros, kommunikáció és médiatudomány, kulturális antropológia, szociológia, társadalmi tanulmányok alapképzési szakok.
 • A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján az SZTE BTK kreditátviteli bizottsága elfogad.

10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

 • A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási törvényben meghatározott - összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 50 kredit a korábbi tanulmányai szerint anglisztika és amerikanisztika ismeretkörökből, amelyből az amerikai angol nyelv, valamint az amerikai irodalom és kultúra ismeret együttesen legalább 30 kredit értékű. Továbbá felsőfokú C típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga angol nyelvből.
 • A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a fenti ismeretkörökből legalább 38 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

Finanszírozási forma:

 • Államilag támogatott
 • Költségtérítéses

SZTE BTK Amerikanisztika Tanszék


Anglisztika


Szakirányok: Angol irodalom és kultúra: Interdiszciplináris kultúratudomány szakirány; Angol alkalmazott nyelvészet szakirány; Angol irodalom és kultúra: A társadalmi nem az angol nyelvű irodalmakban és kultúrákban szakirány


Képzési idő: 4 félév


Kredit-szám: 120


Szakképzettség: Okleveles anglisztika mesterszakos bölcsész (MA in English)


Belépési feltétel:

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

 • Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: anglisztika alapképzési szak.
 • A bemenethez a 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok: a magyar, germanisztika, szlavisztika, romanisztika, romológia, a történelem, a szabad bölcsészet, informatikus könyvtáros, kommunikáció és médiatudomány, kulturális antropológia, szociológia, társadalmi tanulmányok alapképzési szakok.
 • A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján az SZTE BTK kreditátviteli bizottsága elfogad.

10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

 • A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási törvényben meghatározott - összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 50 kredit a korábbi tanulmányai szerint anglisztika ismeretkörből. Továbbá felsőfokú C típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga angol nyelvből.
 • A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a fenti ismeretkörből legalább 38 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

Finanszírozási forma:

 • Államilag támogatott
 • Költségtérítéses

SZTE BTK Angol Tanszék


Elméleti nyelvészet

Képzési idő: 4 félév


Kredit-szám: 120


Szakképzettség: okleveles elméleti nyelvészet szakos bölcsész (X szakirány)


Belépési feltétel:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:

 • magyar alapképzési szak nyelvtechnológia szakiránnyal
 • szabad bölcsész alapképzési szak elméleti nyelvészet szakiránnyal

Más figyelembe vehető alapképzési szakok:

 • A kredit megállapításánál alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen olyan specializáció, amely legalább 50 kredit értékű és a korábbi tanulmányai szerint a szabad bölcsész alapképzési szak elméleti nyelvészet szakirányának vagy a magyar alapképzési szak nyelvtechnológia szakirányának nyelvészeti ismeretköreiből áll.
 • A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató legalább 19 kredittel rendelkezzen bevezető fonológia, bevezető szintaxis, bevezető logika, bevezető formális szemantika ismeretkörökből. Az 50 kredithez – a legalább 19 kredit elismerése után – a még hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni

Az előbbi pontban meghatározott ismeretkörökben szerzett kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.


Finanszírozási forma:

 • Államilag támogatott
 • Költségtérítéses

SZTE BTK Általános Nyelvészeti Tanszék


Filozófia


Képzési idő: 4 félév


Kredit-szám: 120


Szakképzettség: okleveles filozófia szakos bölcsész


Belépési feltétel:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:

 • Szabad bölcsészet alapképzési szak, filozófia, etika, esztétika szakirányokon.
 • Az alapképzési szakon szerezhető szakképzettséghez az általánosan kötelező és a szakspecifikus ismeretkörökből legalább 120 kreditettel kell rendelkezni.

Más figyelembe vehető alapképzési szakok:

 • Más képzési szakokon szerzett diploma esetén az adott képzési program alapján elismerhető legalább 50 kredit értékű filozófiai ismeret: logika, filozófiai alapozó, filozófiatörténeti alapozó, propedeutika, szakszövegolvasás, módszertani alapozó, filozófiatörténet, kortárs filozófia, ismeretelmélet, nyelvfilozófia, metafizika, politikai filozófia, társadalomfilozófia, etika, esztétika, elmefilozófia, történelemfilozófia, tudományfilozófia, vallásfilozófia, a társadalmi nemek filozófiája, orvosi etika, üzleti etika vagy környezeti filozófia és más ismeretkörökön belül folytatott filozófiailag releváns tanulmányok.
 • A hiányzó krediteket (legfeljebb 20 kredit) a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

Az előbbi pontban meghatározott ismeretkörökben szerzett kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. A kritérium ismeretkörök az alapképzésből hozott ismeretek egyeztetése után az SZTE Szabad bölcsészet/filozófia/esztétika/etika BA hálótervéből vehetők fel, és egyéni tanrenddel pótolhatók.


Finanszírozási forma:

 • Államilag támogatott
 • Költségtérítéses

SZTE BTK Filozófia Tanszék


Finnugrisztika

Képzési idő: 4 félév


Kredit-szám: 120


Szakképzettség: okleveles finnugor szakos bölcsész


Belépési feltétel:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:

 • magyar nyelv és irodalom alapképzési szak, finnugor, finn vagy észt szakiránya.

Más figyelembe vehető alapképzési szakok: bölcsészettudományi alapképzési szakok.

 • A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismereteknek a felsőoktatási törvényben meghatározott összevetése alapján a hallgatónak elsimerhető legalább 50 kredit értékű általános, idegen vagy magyar leíró és történeti nyelvészeti, finnugrisztikai, fennisztikai, esztológiai, baltisztikai ismeret, továbbá legalább középfokú C típusú nyelvvizsga, illetve annak megfelelő nyelvtudás finn, észt vagy más balti nyelvből. A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a fenti ismeretkörökből a hallgató legalább 30 kredittel rendelkezzék. A hiányzó krediteket a mesterfokú képzéssel párhuzamosan – a felvételtől számított két féléven belül – az intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározott módon kell teljesíteni.

Az előbbi pontban meghatározott ismeretkörökben szerzett kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.


Finanszírozási forma:

 • Államilag támogatott
 • Költségtérítéses

SZTE BTK Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet, Finnugor Tanszék


Fordító és tolmács


A mesterképzési szak megnevezése: fordító és tolmács (Translation and Interpreting)

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

 • Végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
 • Szakképzettség: okleveles fordító és tolmács
 • A szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Translator and Interpreter

Választható szakirányok:

 • fordítói szakirány (anyanyelv:…; első választott idegen nyelv:...; második választott idegen nyelv: ....) (Translator - mother tongue...; first chosen foreign language....; second chosen foreign language....)

 • tolmács szakirány (anyanyelv:...; első választott idegen nyelv: ...; második választott idegen nyelv:....) (Interpreter - mother tongue...; first chosen foreign language....; second chosen foreign language....)

Anyanyelv: magyar; Választható idegen nyelvek: angol, francia, német


Képzési terület: bölcsészettudomány


A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

A 11. pontban meghatározott feltételek teljesítése mellett teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe bármely képzési területhez tartozó alapképzési szak, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti bármely főiskolai vagy egyetemi szintű szak.

A képzési idő félévekben: 4 félév

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

A mesterképzési szak képzési célja:

A képzés célja olyan fordítók és tolmácsok képzése, akik szakszerűen látják el az írásbeli és a szóbeli nyelvi közvetítés feladatát idegen nyelvről magyarra és magyarról idegen nyelvre. Az írott vagy hallott forrásnyelvi szöveget tartalmilag pontosan és nyelvileg helyesen tudják visszaadni a célnyelven, és ismerik a nyelvi közvetítés etikai és retorikai szabályait. Tájékozottak a forrásnyelvi és a célnyelvi országok, valamint az Európai Unió országainak politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális életében. Megszerzett ismereteik birtokában alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

10. Idegennyelvi követelmények:

A mesterfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, felsőfokú, (C1) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél és egy másik idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél.

11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

A 4. pontban felsorolt szakterületekről jelentkezők esetében feltétel az első idegen nyelvből államilag elismert felsőfokú C típusú nyelvvizsga, a második idegen nyelvből államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga megléte.


SZTE Fordító- és Tolmácsképző Központ


Francia nyelv, irodalom és kultúra


Képzési idő: 4 félév


Kredit-szám: 120


Szakképzettség: okleveles francia nyelv, irodalom és kultúra szakos bölcsész


Belépési feltétel:

 1. a bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapszakok: romanisztika alapképzési szak francia szakiránnyal, továbbá főiskolai szintű francia nyelv és irodalom szak
 2. a bemenethez megadott feltételekkel elfogadott alapszakok, ill. kreditkövetelmények, az erre vonatkozó konkrét előírások, a hiányzó ismeretek pótlásának biztosítása: azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad, az alábbi feltételek teljesülése esetén: a hallgatónak elismerhető legyen legalább 50 kredit a korábbi tanulmányai szerint a romanisztika alapképzési szak francia szakirányának nyelvtudományi, irodalomtudományi és kultúratudományi ismeretköreiből, továbbá felsőfokú C típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga francia nyelvből.

Finanszírozási forma:

 • Államilag támogatott
 • Költségtérítéses

SZTE BTK Francia nyelvi és irodalmi Tanszék


Hungarológia MA szak


A képzési idő: 4 félév


A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit


Szakképzettség: okleveles hungarológus szakos bölcsész, (magyar mint idegen nyelv szakiránnyal)


A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

 1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a történelem és a magyar alapképzési szakok.
 2. A bemenethez a 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok: a néprajz, az anglisztika, a germanisztika, a romanisztika, a szlavisztika, a keleti nyelvek és kultúrák, a szabad bölcsészet (a következő szakirányok valamelyikével: esztétika, művészettörténet, kommunikáció és médiatudomány, filmelmélet és filmtörténet), a nemzetközi tanulmányok, a politológia, kommunikáció és médiatudomány, a kulturális antropológia.
 3. A 10. pontban meghatározott ismeretkörökben szerzett kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyet a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

Szakirány választása nélkül a mesterképzés követelményei teljesítésének feltétele, hogy a hallgatóknak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen magyar történelmi, illetve magyar nyelvészeti és magyar irodalmi ismeretkörökből legalább 12 kredit. amelyet a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

Szakirány választása esetén a szakirány felvételének feltétele: magyar mint idegen nyelv szakiránynál magyar alapképzési szakon vagy valamely modern filológiai alapképzési szakon szerzett oklevél.


Informatikus könyvtáros


Képzési idő: 4 félév


Kredit-szám: 120


Szakképzettség: okleveles informatikus könyvtáros


Belépési feltétel:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:

 • informatikus könyvtáros alapképzési szak, továbbá a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű könyvtáros, informatikus könyvtáros alapképzési szakok.

Az előbbi pontban meghatározott ismeretkörökben szerzett kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.


Finanszírozási forma:

 • Államilag támogatott
 • Költségtérítéses

SZTE BTK Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék


Klasszika-filológia


Képzési idő: 4 félév


Kredit-szám: 120


Szakképzettség: okleveles klasszika-filológia szakos bölcsész


Belépési feltétel:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az ókori nyelvek és kultúrák alapszak klasszika-filológia szakiránya.

A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási törvényben meghatározott - összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 50 kredit a korábbi tanulmányai szerint az ókori nyelvek és kultúrák alapképzési szak latin vagy (ó)görög szakirányának nyelvi, nyelvtudományi, irodalomtudományi és kultúratudományi ismeretköreiből.

Az előző pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.


Finanszírozási forma:

 • Államilag támogatott
 • Költségtérítéses

SZTE BTK Klasszika-Filológiai Tanszék


Kommunikáció- és médiatudomány


Képzési idő: 4 félév


Kredit-szám: 120


Szakképzettség: okleveles kommunikáció- és médiaszakértő a kommunikáció és médiatudomány szakon


Belépési feltétel:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:

 • kommunikáció- és médiatudomány alapképzési szak, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű kommunikáció alapképzési szak.

Más figyelembe vehető alapképzési szakok:

 • Részleges kreditérték beszámításával jelentkezhetnek azok, akik a bölcsészettudományi és a társadalomtudományi képzési területek alapképzési szakjain, továbbá azokon az egyéb alapképzési szakokon, illetve azokon a korábbi főiskolai és egyetemi szakokon szereztek ismereteket, amelyek alapján – a felsőoktatási törvényben meghatározott módon – elismerhető legalább 30 kredit értékű társadalomtudományi, ill. kommunikációtudományi ismeret. (Például: pszichológia, szociológia, kulturális antropológia, társadalomtörténet, társadalomismeret, médiatörténet, Bevezetés a kommunikáció- és médiatudományba, szociolingvisztika, kultúratudomány, kultúrtörténet stb.)

Az előbbi pontban meghatározott ismeretkörökben szerzett kreditek beszámíthatóságáról a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága dönt.


Finanszírozási forma:

 • Államilag támogatott
 • Költségtérítéses

SZTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék


Kulturális örökség tanulmányok


Képzési idő: 4 félév


Kredit-szám: 120


Végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)


Szakképzettség: okleveles kulturális örökség tanulmányok szakember

Angol nyelvű megjelölése: Specialist of Cultural Heritage Studies


A szakirányok:

 • Kulturális diplomácia
 • Kulturális örökség védelme
 • Írott kulturális örökség

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

1.1. Teljes kreditérték beszámításával elsősorban figyelembe vehető alapképzési szakok: a társadalomtudományi képzési terület alapképzési szakjai, a szabad bölcsész és a történelem alapképzési szakok, valamint a magyar alapképzési szak hungarológia és összehasonlító irodalomtudomány szakirányai.

1.2. A bemenethez a 2. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok az építészmérnöki és az építőművészet alapképzési szakok, továbbá az építészmérnöki, az ingatlanfejlesztő építészmérnöki, a szerkezettervező építészmérnöki, az urbanista építészmérnöki, és az építőművész mesterképzési szakok, a jogi és igazgatási, és a gazdaságtudományok képzési terület mesterképzési szakjai valamint az építész és az építőművész osztatlan, egységes mesterképzési szakok.

1.3. A 2. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe azok az alap vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján az SZTE BTK kreditátviteli bizottsága elfogad.


A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

A mesterképzésbe való felvétel feltétele az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvvizsga nyelvétől eltérő idegen nyelv alapfokú ismerete, továbbá

 • az 1.2 pontban felsorolt szakokon szerzett szakképzettség esetén a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási törvényben meghatározott - összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 30 kredit a korábbi tanulmányai szerint művelődéstörténeti (kulturális antropológiai, néprajzi, régészeti, filológiai, esztétikai, művészettörténeti, történelmi, kultúratudományi) ismeretkörökből,
 • az 1.3 pontban felsorolt szakokon szerzett szakképzettség esetén a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási törvényben meghatározott - összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 40 kredit a korábbi tanulmányai szerint művelődéstörténeti (kulturális antropológiai, néprajzi, régészeti, filológiai, esztétikai, művészettörténeti, történelmi, kultúratudományi) ismeretkörökből.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.


Magyar nyelv és irodalom


Képzési idő: 4 félév


Kredit-szám: 120


Szakképzettség: okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész


Belépési feltétel:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:

 • magyar nyelv és irodalom alapképzési szak, továbbá a főiskolai szintű magyar nyelv és irodalom szakok.

Más figyelembe vehető alapképzési szakok:

 • a modern filológia, a szabad bölcsészet és a történelem képzési ág alapszakjai, valamint az ókori nyelvek és kultúrák alapképzési szak – abban az esetben, ha a hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legalább 50 kredit a magyar alapképzési szak világirodalom, régi magyarországi irodalom, klasszikus magyar irodalom, modern magyar irodalom, irodalomelmélet, nyelvtörténet, finnugrisztika, nyelv és társadalom, kommunikáció szóban és írásban, helyesírás, fonetika, leíró magyar nyelvtan ismeretköreiből.
 • A hiányzó krediteket (legfeljebb 20 kredit erejéig) a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

Az előbbi pontban meghatározott ismeretkörökben szerzett kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.


Finanszírozási forma:

 • Államilag támogatott
 • Költségtérítéses

SZTE BTK Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet


Néprajz MA


4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:


4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: néprajz alapképzési szak.

4.2. A 11. pontban meghatározott feltételekkel vehetők figyelembe: továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.


11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 50 kredit a korábbi tanulmányai szerint a folklorisztika, anyagi kultúra, társadalomnéprajz, kulturális antropológia, vallástudomány, művelődéstörténet ismeretköreiből


Neveléstudomány


Képzési idő: 4 félév


Kredit-szám: 120


Szakképzettség: okleveles neveléstudomány szakos bölcsész


Belépési feltétel:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:

 • pedagógia alapképzési szak, továbbá a főiskolai szintű konduktor, tanító, óvodapedagógus, gyógypedagógus alapképzési szakok.

Más figyelembe vehető alapképzési szakok:

 • andragógia, pszichológia, szociálpedagógia – abban az esetben, ha a hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legalább 15 kredit az alábbi ismeretkörökben: neveléstörténet, neveléspszichológia, kutatásmódszertan, informatika és számítógéphasználat, nevelési – segítőszolgálati terepgyakorlat.
 • A hiányzó krediteket (legfeljebb 20 kredit erejéig) a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

Az előbbi pontban meghatározott ismeretkörökben szerzett kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.


Finanszírozási forma:

 • Államilag támogatott
 • Költségtérítéses

SZTE BTK Neveléstudományi Intézet


Német nyelv, irodalom és kultúra


Képzési idő: 4 félév


Kredit-szám: 120


Szakképzettség: okleveles német nyelv, irodalom és kultúra szakos bölcsész


Belépési feltétel:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:

 • germanisztika alapképzési szak német szakiránnyal, germanisztika alapképzési szak német nezetiségi szakiránnyal, továbbá főiskolai szintű német nyelv és irodalom és német nyelvtanár szakok.
más figyelembe vehető alapképzési szakok:
 • Egyenértékűnek elismerhető, más magyarországi vagy külföldi egyetem alapképzési germanisztika szakja: A Szegedi Tudományegyetemen vagy egyenértékűnek elismerhető más magyarországi egyetem jelenlegi képzési formájában szerzett német szakos tanári diploma
más figyelembe vehető bemeneti feltétel:
 • A Szegedi Tudományegyetemen vagy egyenértékűnek elismerhető más magyarországi, illetve külföldi egyetem filológiai alapképzési szakjai (angol, francia, magyar stb.) és felsőfokú német nyelvismeret.
Kreditkövetelmények:
 • A Szegedi Tudományegyetem alapképzési germanisztika szakán elvégzett 50 kredites specializáció vagy 50 kredites szakirányú német minor szak.
 • Egyenértékűnek elismerhető, más magyarországi vagy külföldi egyetem alapképzési germanisztika szakán elvégzett 50 kredites specializáció vagy 50 kredites szakirányú német minor szak.
Az előbbi pontban meghatározott ismeretkörökben szerzett kreditek teljesítésévelvehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzésiszakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

Finanszírozási forma:

 • Államilag támogatott
 • Költségtérítéses

SZTE BTK Germán Filológiai Intézet


Olasz nyelv, irodalom és kultúra


Képzési idő: 4 félév


Kredit-szám: 120


Szakképzettség: okleveles olasz filológia szakos bölcsész


Belépési feltétel:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:

 • romanisztika alapképzési szak olasz szakiránnyal, a főiskolai szintű olasz nyelv és irodalom szak, továbbá az olasz nyelvtanár szak

Más figyelembe vehető alapképzési szakok:

 • A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legalább 50 kredit a korábbi tanulmányai szerint a romanisztika alapképzési szak olasz szakirányának nyelvtudományi, irodalomtudományi és kultúratudományi ismeretköreiből, továbbá felsőfokú C típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga olasz nyelvből.
 • A hiányzó krediteket (legfeljebb 20 kredit erejéig) a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két éven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

Az előbbi pontban meghatározott ismeretkörökben szerzett kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.


Finanszírozási forma:

 • Államilag támogatott
 • Költségtérítéses

SZTE BTK Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék


Orosz nyelv és irodalom


Képzési idő: 4 félév


Kreditszám: 120


Szakképzettség: okleveles orosz nyelv és irodalom szakos bölcsész


Belépési feltétel:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:

 • szlavisztika alapképzési szak orosz szakiránnyal.

Egyéb alapképzési szakok esetében:

 • A szlavisztika alapképzési szak nem orosz szakirányán vagy egyéb alapképzési szakon megszerzett oklevél, amennyiben a hallgató számára a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legalább 50 kredit értékű orosz nyelvi, valamint nyelvészeti, irodalomtudományi vagy kulturológiai ismeret. Ebben az esetben középfokú C típusú orosz nyelvvizsga is szükséges.
 • A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

Az előbbi pontban meghatározott ismeretkörökben szerzett kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.


Finanszírozási forma:

 • Államilag támogatott
 • Költségtérítéses

SZTE BTK Szláv Intézet


Pszichológia


Képzési idő: 4 félév


Kredit-szám: 120


Szakképzettség: okleveles pszichológus


Belépési feltétel:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a pszichológia alapképzési szak, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti egyetemi szintű pszichológia szak.


Finanszírozási forma:

 • Államilag támogatott
 • Költségtérítéses

SZTE BTK Pszichológiai Intézet


Spanyol nyelv, irodalom és kultúra


Képzési idő: 4 félév


Kredit-szám: 120


Szakképzettség: Okleveles spanyol nyelv, irodalom és kultúra szakos bölcsész


Belépési feltétel:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:

 • Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: romanisztika alapképzési szak spanyol szakiránnyal, továbbá a főiskolai szintű spanyol nyelv és irodalom, spanyol nyelvtanár szakok..

Más figyelembe vehető alapképzési szakok:

 • a spanyol minor szak – abban az esetben, ha a hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legalább 50 kredit a romanisztika alapképzési szak spanyol szakirányának nyelvtudományi, irodalomtudományi és kultúratudományi ismeretköreiből, továbbá felsőfokú C típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga spanyol nyelvből.
 • A hiányzó krediteket (legfeljebb 20 kredit erejéig) a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

Az előbbi pontban meghatározott ismeretkörökben szerzett kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.


Finanszírozási forma:

 • Államilag támogatott
 • Költségtérítéses

SZTE BTK Hispanisztika Tanszék


Régészet MA szak


A képzési idő: 4 félév


A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit


Szakképzettség: Okleveles régész (két szakirány feltüntetésével)


A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a történelem alapképzési szak régészet szakiránya.


Szlavisztika mesterszak


A képzési idő: 4 félév


A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit


A mesterképzési szak megnevezése: szlavisztika


A mesterképzési szakon szerezhető képzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

 • végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
 • szakképzettség: okleveles szlavisztika szakos bölcsész
 • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: MA in Slavic Studies

Választható szakirányok: bolgár, szerb, ukrán (Bulgarian, Serbian, Ukrainian)


A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a mesterképzési szak szakirányának megfelelő szlavisztika alapképzési szak szakiránya.

A bemenethez a 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok: a bölcsészettudományi képzési területhez tartozó alapképzési szakok.

A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.


10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 50 kredit értékű, a szlavisztika alapképzési szak bármely szakirányán szerzett ismeret. A szlavisztika alapképzési szaknak a mesterszakétől eltérő szakirányán vagy egyéb alapképzési szakon szerzett oklevéllel rendelkezők esetében a mesterszak szakirányának megfelelő középfokú C típusú nyelvvizsga is szükséges. A hiányzó krediteket a mesterfokú képzéssel párhuzamosan – a felvételtől számított két féléven belül – az intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározott módon kell teljesíteni.

Felvételi vizsga: szóbeli beszélgetés.


Finanszírozási forma:

 • Államilag támogatott
 • Költségtérítéses

SZTE BTK Szláv Filológiai Tanszék


Szociológia


Képzési idő: 4 félév


Kredit-szám: 120


Szakképzettség: okleveles szociológus


Belépési feltétel:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:

 • szociológia és társadalmi tanulmányok alapképzési szakok.

Más figyelembe vehető alapképzési szakok:

 • történelem, nemzetközi tanulmányok, politológia, szociális munka, szociálpedagógia, informatikus könyvtáros, kommunikáció- és médiatudomány, kulturális antropológia, alkalmazott közgazdaságtan, gazdaságelemzés, közszolgálati, gazdálkodási és menedzsment, kereskedelem és marketing, emberi erőforrások, nemzetközi gazdálkodás, pénzügy és számvitel, turizmus-vendéglátás, üzleti szakoktató alapképzési szakok, jogász egységes osztatlan szak. E szakok abban az esetben vehetők figyelembe, ha a hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legalább 60 kredit szociológia, pszichológia, filozófia, történelemtudomány, antropológia, politológia, közgazdaságtan, vállalat-gazdaságtan, környezetvédelem, jogtudomány, kommunikációs, kulturális, piac- és közvélemény-kutatási ismeretek, szociológiai és társadalomtudományi kutatási módszertan ismeretkörökből. A 60 kreditből legalább 20 kreditnek szociológiai és társadalomtudományi ismeretkörökből kell származnia.
 • A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezzen a hallgató.
 • A hiányzó krediteket (legfeljebb 30 kredit erejéig) a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

Az előbbi pontban meghatározott ismeretkörökben szerzett kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.


Finanszírozási forma:

 • Államilag támogatott
 • Költségtérítéses

SZTE BTK Szociológia Tanszék


Történelem


Képzési idő : 4 félév


Kredit-szám: 120


Szakképzettség: okleveles történelem szakos bölcsész


Belépési feltétel:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:

 • történelem alapképzési szak ( 180, 120),
 • főiskolai történelem szakos diploma ( = BA)

Meghatározott kreditmennyiség ( 50 kredit = minor szak) teljesítésével számításba vehető alapképzési szakok:

 • bölcsészettudományi ( magyar, idegen nyelv, filozófia, stb.),
 • társadalomtudományi ( szociológia, politológia stb.)
 • természettudományi ( földrajz, matematika, stb.)
 • jogi és igazgatási,
 • nemzetvédelmi, katonai,
 • gazdaságtudományi képzési területek.

50 kredit teljesítésével figyelembe vehetők továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. Ide számítva a főiskolai végzettséget adó tanítóképző főiskolákat is. A belépésnél számításba vehető végzettségek jóváírható kreditszámait kurzusvalorizálás során a szak megbízott oktatói állapítják meg. A mesterképzés alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a jelentkezőnek, (korábbi tanulmányaiból történelmi szaktudásként ) elismerhető 50 kredit itt is alapkövetelmény,de ebből maximum 20 kredit a mesterképzéssel párhuzamosan is megszerezhető.


Finanszírozási forma:

 • Államilag támogatott,
 • Költségtérítéses

SZTE BTK Történeti Intézet


Vallástudomány

Képzési idő: 4 félév


Kredit-szám: 120


Szakképzettség: okleveles vallástudomány szakos bölcsész (zárójelben megjelölve a szakirányt)


Bemeneti feltételek:

a) Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a szabadbölcsész BA vallástudomány szakiránnyal, szabad bölcsész szak vallástudomány minorral, bármely szak vallástudomány minorral,

b) 15 kredit (valláselmélet és vallástörténet ismeretkörből) teljesítésével számításba vehető szakok:

 • magyar, a történelem, a néprajz, az ókori nyelvek és kultúrák, az andragógia, a szabad bölcsészet, a nemzetközi tanulmányok, politológia, informatikus könyvtáros, kommunikáció és médiatudomány, kulturális antropológia, szociológia, társadalomtudományok alapképzési szakok, valamint a hitéleti szakok.

c) 30 kredit (vallástörténeti, valláselméleti, valamint társadalomtudományi ismeretkörökből) teljesítésével számításba vehető minden egyéb, a bolognai folyamatnak megfelelő 3 éves BA, illetve a nem bolognai rendszerben szerzett 4-5 éves főiskolai vagy egyetemi szakok.

A b) és c) pont szerint hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.


Finanszírozási forma:

 • Államilag támogatott
 • Költségtérítéses

SZTE BTK Vallástudományi Tanszék


Vizuális kultúratudomány MA


A képzési idő: 4 félév


A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit


Szakképzettség: okleveles vizuális kultúra szakember


A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

 1. Teljes kreditérték beszámításával elsősorban figyelembe vehető alapképzési szakok: a bölcsészettudományi képzési terület szabad bölcsészet alapképzési szak esztétika, filozófia, filmelmélet és filmtörténet, kommunikáció és médiatudomány szakirányai, valamint a társadalomtudományi képzési terület kommunikáció és médiatudomány alapképzési szakja.
 2. A bemenethez a 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok a bölcsészettudományi, a társadalomtudományi, a művészeti valamint a művészetközvetítés képzési terület alapképzési szakjai.
 3. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe azok az alap vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 50 kredit a korábbi tanulmányai szerint művészettörténet, filmelmélet, színházelmélet, kommunikáció- és médiatudomány, kultúratudomány ismeretkörökből. A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a fenti ismeretkörből legalább 30 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül. A felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.